Комп’ютеризація. Що таке комп’ютеризація?

Комп’ютеризація. Що таке комп’ютеризація?

Комп’ютеризація (лат. computare — рахувати, обчислювати) — процес удосконалення засобів збирання, зберігання, оброблення і поширення інформації, основою якого є широке впровадження комп’ютерної техніки. Комп’ютеризація радикально змінила цивілізаційний і соціокультурний простір наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст., стала важливою складовою процесу інформатизації суспільства. Іноді процеси комп’ютеризації та інформатизації суспільства ототожнюють. Удосконалення персональних комп’ютерів (ПК), зорієнтоване на спрощення взаємодії в системі «людина — ПК», забезпечило можливість працювати на ПК без спеціальної технічної підготовки. Практично всі сфери сучасної людської діяльності піддалися комп’ютеризації: сфера виробництва (верстати з числовим управлінням, промислові роботи, комплексні автоматизовані виробництва та ін.); підприємництво (насамперед банківська і страхова справи); засоби масової інформації (комп’ютери стали основним технічним забезпеченням телебачення і преси); засоби зв’язку (електронна пошта, комп’ютеризація телефонних мереж); освіта (дистанційне навчання за допомогою ПК); побут (програмувальні побутові прилади, бортові комп’ютери в автомобілях, системи безпеки і спостереження).

Комп’ютеризація є важливим фактором сучасного цивілізаційного процесу і соціокультурних трансформацій: комп’ютеризація суспільства стає інструментом демократизації соціального середовища (наприклад, завдяки мережі Інтернет); комп’ютеризація відкриває принципово нові можливості для проведення наукових досліджень; радикально і змістовно трансформує сфери поширення інформації та освіти; сприяє розвитку мистецтва як щодо доступності художніх цінностей, так і щодо формування нових художніх технологій і жанрів (комп’ютерна графіка, web-дизайн); комп’ютерна техніка розширює комунікативні можливості (миттєвість передавання інформації і зняття просторових меж), змінює якість комунікації, істотно трансформуючи внутрішні процедури спілкування.

Комп’ютеризація. Що таке комп’ютеризація?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *