Комунізм. Що таке комунізм?

Комунізм. Що таке комунізм?

Комунізм (лат. communis — спільний, загальний) — 1) ідеальна модель самоорганізованого суспільства вільних і свідомих людей, позбавленого всіх форм експлуатації та пригнічення, в якому вільний розвиток кожного повною мірою стає умовою розвитку всіх; 2) третинна суспільна формація, що закономірно прийде, згідно з марксизмом та неомарксистськими теоріями, на зміну вторинній (економічній) суспільній формації. Комунізм розглядають як безкласовий суспільний лад з єдиною загальнонародною власністю на засоби виробництва, повною соціальною рівністю всіх членів суспільства, де паралельно із всебічним розвитком людей сформуються виробничі сили на основі постійного розвитку науки і техніки, всі суспільні багатства поллються повним потоком і здійсниться принцип «від кожного — за здібностями, кожному — за потребами». За комунізмом зникнуть істотні відмінності між містом і селом, між розумовою та фізичною працею, матеріальний добробут і культурний рівень людства піднімуться на небувалу висоту, науки і мистецтва досягнуть небаченого розквіту, праця перестане бути засобом для життя і стане першою життєвою потребою. З побудовою комунізма держава як знаряддя класового панування відімре. Радянська марксистсько-ленінська теорія визнавала можливість побудови комуністичного суспільства в одній країні у капіталістичному оточенні. При цьому держава збережеться за комунізмом доти, поки капіталістичне оточення не буде ліквідоване.

У сучасній науці поняття «комуністичне суспільство» іноді замінюють поняттям «постекономічне суспільство», під яким розуміють «такий тип соціального устрою, де господарська діяльність людини стає все більш інтенсивною і комплексною, однак уже не визначається її матеріальними інтересами, не задається традиційно зрозумілою економічною доцільністю» (В. Іноземцев). О. Панарін розглядає постекономічне суспільство як таке, що покликане повернути першість духу над матерією, цінностей над інтересами, вищого над нижчим, подолати відрив виробництва прибутків від виробництва реальних благ і віднайти натуральну цивілізацію на протилежність віртуальній економіці та «цивілізації замінників».

Комунізм. Що таке комунізм?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *