Комунікативна стратегія. Що таке комунікативна стратегія?

Комунікативна стратегія. Що таке комунікативна стратегія?

Комунікативна (лат. сommunicatio — зв’язок, поєднання) стратегія — розроблені відповідно до цілі взаємодії правила, оргресурси і послідовність комунікативних дій, яких дотримується учасник комунікації. Комунікативні стратегії поділяють на інструментальні і функціональні. До функціональних відносять соціально-прагматичну комунікативну стратегію, спрямовану на формування зацікавленості суб’єктів у подальшій взаємодії, тобто суб’єкти у комунікації будь-якого типу прагнуть до розвитку відносин. Для цього використовують фактори матеріальної і нематеріальної зацікавленості, зокрема довіру, соціальну відповідальність, соціальну привабливість тощо.

До інструментальних комунікативних стратегій належать: конвенціональна (згода, укладання договору в ситуації конфлікту або дотримання конвенції), яка є інтерактивною (основний засіб — діалог, а ціль — управління ситуацією через взаємодію і узгодження поведінки людей); конфліктна (акцентування на суперечностях, що виникають у процесі взаємодії, з метою ескалації конфлікту); презентаційна (демонстрація певної ідеї для привертання уваги); маніпулятивна (захоплення смислового простору комунікації з метою нав’язування іншим її учасникам своєї стратегії, свого бачення проблеми або вирішення ситуації. Часто маніпуляція відбувається тоді, коли одна сторона має стратегію дії, а інша не має, тому змушена підкоритися).

Комунікативна стратегія. Що таке комунікативна стратегія?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *