Конспекти уроків біології 10 клас

Конспекти уроків біології 10 клас

1. Урок на тему: Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства

2. Урок на тему: Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії

3. Урок на тему: Елементарний склад живих організмів

4. Урок на тему: Вода в живих організмах (Варіант І) 

5. Урок на тему: Вода в живих організмах (Варіант ІІ) 

6. Урок на тему: Мінеральні речовини живих організмів

7. Урок на тему: Органічні речовини живих організмів. Малі органічні молекули та макромолекули

8. Урок на тему: Різноманіття та функції полісахаридів

9. Урок на тему: Різноманіття та функції білків

10. Урок на тему: Різноманіття та функції ліпідів

11. Урок на тему: Різноманіття та функції нуклеїнових кислот (Варіант І) 

12. Урок на тему Різноманіття та функції нуклеїнових кислот (Варіант І)

13. Урок на тему: Застосування знань про хімічний склад живих організмів для безпечного використання засобів побутової хімії, біодобавок, медичних препаратів

14. Урок на тему: Застосування знань про хімічний склад живих організмів для оцінювання продуктів харчування

15. Урок на тему: Узагальнення та контроль знань з теми

16. Урок на тему: Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень

17. Урок на тему: Будова клітин прокаріотів і еукаріотів

18. Урок на тему: Клітинні мембрани Транспорт речовин через мембрани (Варіант І)

19. Урок на тему: Клітинні мембрани Транспорт речовин через мембрани (Варіант ІІ)

20. Урок на тему: Поверхневий апарат клітини, його функції

21. Урок на тему: Ядро. Будова ядра. Функції ядра. Нуклеоїд прокаріотичних клітин (Варіант І)

22. Урок на тему: Ядро. Будова ядра. Функції ядра. Нуклеоїд прокаріотичних клітин (Варіант ІІ)

23. Урок на тему: Цитозоль, органели, включення

24. Урок на тему: Цитоскелет. Клітинний центр

25. Урок на тему: Реакції проміжного обміну речовин, що відбуваються в цитозолі, на прикладі гліколізу

26. Урок на тему: Рибосоми синтез білка

27. Урок на тему: Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджи, лізосоми, вакуолі (Варіант І)

28. Урок на тему: Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджи, лізосоми, вакуолі (Варіант ІІ)

29. Урок на тему: Двомембранні органели. Мітохондрії та процес дихання

30. Урок на тему: Двомембранні органели. Пластиди і процес фотосинтезу (Варіант І)

31. Урок на тему: Двомембранні органели. Пластиди і процес фотосинтезу (Варіант ІІ)

32. Урок на тему: Принцип функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів

33. Урок на тему: Хромосоми. Каріотип

34. Урок на тему: Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз

35. Урок на тему: Обмін речовин і енергії в клітині

36. Урок на тему: Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології

37. Урок на тему: Узагальнення та контроль знань з теми

38. Урок на тему: Віруси, їх будова, життєві цикли

39. Урок на тему: Пріони, їх будова, поширення

40. Урок на тему: Роль вірусів і пріонів у природі й житті людини

41. Урок на тему: Профілактика вірусних хвороб людини. Профілактика ВІЛ-інфекції / СНІДу

42. Урок на тему: Прокаріоти. Особливості їх організації та життєдіяльності

43. Урок на тему: Бактерії. Роль бактерій у природі й житті людини. Профілактика бактеріальних хвороб людини

44. Урок на тему: Особливості організації та життєдіяльності одноклітинних еукаріотів. Колоніальні організми

45. Урок на тему: Узагальнення та контроль знань з теми

46. Урок на тему: Багатоклітинні організми без справжніх тканин

47. Урок на тему: Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами

48. Урок на тему: Будова й функції рослинних тканин

49. Урок на тему: Будова й функції тваринних тканин. Гістотехнології

50. Урок на тему: Органи багатоклітинних організмів

51. Урок на тему: Регуляція функцій у багатоклітинних організмів

52. Урок на тему: Колонії багатоклітинних організмів

53. Урок на тему: Узагальнення та контроль знань з теми

54. Урок на тему: Принципи організації та функціонування молекулярного, клітинного і тканинного рівнів життя

Конспекти уроків біології 10 клас

Комментарии закрыты.