Конспекти уроків біології 11 клас

Конспекти уроків біології 11 клас

1. Урок на тему: Нестатеве розмноження організмів

2. Урок на тему: Статеве розмноженн я організмів

3. Урок на тему: Будова й утворення статевих клітин

4. Урок на тему: Основні поняття генетики

5. Урок на тему: Методи генетичних досліджень

6. Урок на тему: Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.

7. Урок на тему: Хромосомна теорія спадковості

8. Урок на тему: Зчеплене успадкування

9. Урок на тему: Взаємодія генів. Позаядерна спадковість

10. Урок на тему: Узагальненн я та контроль знань з теми

11. Урок на тему: Закономірності мінливості

12. Урок на тему: Мутаційна мінливість

13. Урок на тему: Види мутацій. Мутагени

14. Урок на тему: Модифікаційна мінливість

15. Урок на тему: Основні закономірності функціонування генів у про- й еукаріотів

16. Урок на тему: Генетика людини

17. Урок на тему: Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу

18. Урок на тему: Химерні та трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів


19. Урок на тему: Основні напрямки сучасної біотехнології

20. Урок на тему: Узагальнення та контроль знань з теми

21. Урок на тему: Запліднення. Періоди онтогенезу в б агатоклітинн их організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток

22. Урок на тему: Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму

23. Урок на тему: Діагностування вад розвитку людини та їх корегування

24. Урок на тему: Життєвий цикл у рослин і тварин

25. Урок на тему: Ембріотехнології. Клонування

27. Урок на тему: Характеристика популяцій. Статева й вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції

28. Урок на тему: Екологічні чинники. Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування. Біологічні адаптивні ритми організму

29. Урок на тему: Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань

30. Урок на тему: Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем

Конспекти уроків біології 11 клас

Комментарии закрыты.