Конспекти уроків біології 8 клас

Конспекти уроків біології 8 клас

1. Урок на тему: Різноманітність тварин та їх місце в природі. Значення тварин

2. Урок на тему: Основні процеси життєдіяльності тварин

3. Урок на тему: Клітини і тканини тварин

4. Урок на тему: Органи й системи органів тварин. Опорно-рухова система та покриви тіла тварин

5. Урок на тему: Травна, транспортна, дихальна та видільна системи тварин

6. Урок на тему: Системи управління й розмноження тварин

7. Урок на тему: Пристосування тварин до середовища існування. Поведінка тварин

8. Урок на тему: Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

9. Урок на тему: Загальна характеристика найпростіших

10. Урок на тему: Найпростіші водойм і ґрунтів. Їхнє значення в природі й житті людини

11. Урок на тему: Паразитичні найпростіші. Їхнє значення в природі й житті людини

12. Урок на тему: Загальна характеристика й розмаїтість багатоклітинних тварин. Тип Губки

13. Урок на тему: Загальна характеристика й розмаїтість кишковопорожнинних

14. Урок на тему: Роль двошарових тварин у природі та їхнє значення для людини

15. Урок на тему: Загальна характеристика типу Плоскі черви

16. Урок на тему: Загальна характеристика типу Круглі черви

17. Урок на тему: Загальна характеристика типу Кільчасті черви

18. Урок на тему: Пристосування в будові й процесах життєдіяльності паразитичних червів до їхнього способу існування

19. Урок на тему: Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

20. Урок на тему: Загальна характеристика типу Членистоногі

21. Урок на тему: Загальна характеристика класу Ракоподібні

22. Урок на тему: Розмаїтість ракоподібних. Їхня роль у природі й житті людини

23. Урок на тему: Загальна характеристика класу Павукоподібні

24. Урок на тему: Загальна характеристика класу Комахи

25. Урок на тему: Розмаїтість комах. Їхня роль у природі й житті людини

26. Урок на тему: Загальна характеристика типу Молюски

27. Урок на тему: Класи Черевоногі та Двостулкові молюски

28. Урок на тему: Клас Головоногі молюски

29. Урок на тему: Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

30. Урок на тему: Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні

31. Урок на тему: Підтип Черепні. Загальна характеристика класу Хрящові риби

32. Урок на тему: Загальна характеристика класу Кісткові риби

33. Урок на тему: Розмноження кісткових риб. Поводження риб. Сезонні явища в житті риб

34. Урок на тему: Розмаїтість кісткових риб. Їхня роль у водних екосистемах

35. Урок на тему: Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб

36. Урок на тему: Загальна характеристика класу Земноводні

37. Урок на тему: Особливості процесів життєдіяльності й поводження земноводних

38. Урок на тему: Роль земноводних в екосистемах, їхнє значення для людини. Охорона земноводних

39. Урок на тему: Загальна характеристика класу Плазуни

40. Урок на тему: Особливості процесів життєдіяльності й поводження плазунів

41. Урок на тему: Роль плазунів в екосистемах, їхнє значення для людини. Охорона плазунів

42. Урок на тему: Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

43. Урок на тему: Загальна характеристика класу Птахи

44. Урок на тему: Внутрішня будова й особливості життєдіяльності птахів

45. Урок на тему: Розмноження й розвиток птахів. Виводкові та нагніздні птахи

46. Урок на тему: Розмаїтість птахів. Роль птахів у екосистемах, їхнє значення для людини

47. Урок на тему: Розмаїтість птахів. Роль птахів у екосистемах, їхнє значення для людини

48. Урок на тему: Сезонні явища в житті птахів. Поводження птахів. Охорона птахів

49. Урок на тему: Загальна характеристика класу Ссавці

50. Урок на тему: Розмноження й розвиток ссавців. Однопрохідні й сумчасті ссавці

51. Урок на тему: Розмаїтість ссавців. Плацентарні ссавці

52. Урок на тему: Розмаїтість ссавців. Плацентарні ссавці

53. Урок на тему: Сезонні явища в житті ссавців. Поводження ссавців

54. Урок на тему: Роль ссавців в екосистемах, їхнє значення для людини. Охорона ссавців

55. Урок на тему: Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

56. Урок на тему: Вплив факторів середовища на тварин

57. Урок на тему: Взаємини людини з іншими видами тварин

58. Урок на тему: Охорона тваринного світу. Червона книга України. Природоохоронні території

59. Урок на тему: Основні етапи історичного розвитку тваринного світу

60. Урок на тему: Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

Конспекти уроків біології 8 клас

Комментарии закрыты.