Конспекти уроків біології 9 клас

Конспекти уроків біології 9 клас

1. Урок на тему: Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я

2. Урок на тему: Походження людини

3. Урок на тему: Походження людини

4. Урок на тему: Особливості виду Homo sapiens

5. Урок на тему: Поняття про біологічні системи

6. Урок на тему: Структурна й функціональна організація клітин

7. Урок на тему: Тканини

8. Урок на тему: Органи, фізіологічні й функціональні системи

9. Урок на тему: Значення опорно-рухової системи. Кісткова, хрящова і м’язова тканини

10. Урок на тему: Будова скелета людини

11. Урок на тему: М’язова система людини

12. Урок на тему: Фізичні якості м’язів. Робота м’язів

13. Урок на тему: Рухова активність і здоров’я

14. Урок на тему: Перша допомога в разі пошкоджень опорно-рухової системи

15. Урок на тему: Особливості системи органів опори й руху людини

16. Урок на тему: Внутрішнє середовище організму. Склад і функції крові

17. Урок на тему: Формені елементи крові. Еритроцити. Групи крові

18. Урок на тему: Лейкоцити. Імунітет

19. Урок на тему: Імунні реакції організму

20. Урок на тему: Імунна регуляція

21. Урок на тему: Зсідання крові

22. Урок на тему: Органи кровообігу. Будова серця

23. Урок на тему: Робота серця й серцевий цикл

24. Урок на тему: Кровоносні судини

25. Урок на тему: Рух крові по судинах. Визначення частоти серцевих скорочень та артеріального

26. Урок на тему: Порушення діяльності серцево-судинної системи

27. Урок на тему: Вивчення кровообігу. Перша допомога в разі кровотеч

28. Урок на тему: Загальні особливості кровоносної системи людини

29. Урок на тему: Будова й функції органів дихання

30. Урок на тему: Голосовий апарат і мова

31. Урок на тему: Газообмін у легенях і тканинах

32. Урок на тему: Механізми й регуляція дихання. Функціональні показники дихальної системи.

33. Урок на тему: Хвороби органів дихання та їх профілактика

34. Урок на тему: Травлення. Органи травлення

35. Урок на тему: Ротова порожнина. Будова зубів

36. Урок на тему: Травлення в ротовій порожнині

37. Урок на тему: Травлення в шлунку й кишечнику

38. Урок на тему: Хвороби шлунково-кишкового тракту

39. Урок на тему: Значення обміну речовин і енергії

40. Урок на тему: Харчування і здоров’я

41. Урок на тему: Узагальнююче повторення. Тема. Загальні особливості травної і дихальної систем та обміну речовин у людини

42. Урок на тему: Будова й функції шкіри

43. Урок на тему: Механізм терморегуляції. Фізіологічний механізм загартування

44. Урок на тему: Захворювання та пошкодження шкіри. Гігієна шкіри

45. Урок на тему: Значення й загальна характеристика органів виділення

46. Урок на тему: Нефрон. Процес утворення сечі

47. Урок на тему: Роль нирок у підтриманні водно-сольового гомеостазу

48. Урок на тему: Загальні особливості видільної системи та покривів тіла в людини

49. Урок на тему: Гуморальна регуляція. Принципи роботи ендокринної системи

50. Урок на тему: Гіпотоламо-гіпофізарна система

51 Тема. Залози внутрішньої секреції

52. Урок на тему: Залози внутрішньої секреції

53. Урок на тему: Значення залоз внутрішньої секреції в під триманні гомеостазу й адаптації організму

54. Урок на тему: Етапи онтогенезу людини

55. Урок на тему: Стать. Статеві ознаки. Визначення статі

57. Урок на тему: Розвиток статевих клітин

58. Урок на тему: Менструальний цикл і запліднення

59. Урок на тему: Ембріональний розвиток. Вагітність і пологи

60. Урок на тему: Розвиток людини після народження

61. Урок на тему: Ендокринна та репродуктивна системи людини. Узагальнення

62. Урок на тему: Загальні принципи регуляції функцій. Нервова регуляція

63. Урок на тему: Центральна й периферична нервова система. Спинний мозок

64. Урок на тему: Відділи головного мозку. Структура й функції

65. Урок на тему: Кора головного мозку. Структура й функції

66. Урок на тему: Соматична нервова система, ретикулярна формація й лімбічна система

67. Урок на тему: Автономна нервова система

68. Урок на тему: Симпатична й парасимпатична системи

69. Урок на тему: Будова та функціонування нервової системи. Узагальнення

70. Урок на тему: Загальна характеристика сенсорних систем

71. Урок на тему: Зорова сенсорна система 

72. Урок на тему: Зорова сенсорна система

73. Урок на тему: Слухова сенсорна система

74. Урок на тему: Сенсорна система рівноваги

75. Урок на тему: Сенсорні системи смаку й нюху

76. Урок на тему: Сенсорні системи руху, дотику, температури, болю

77. Урок на тему: Будова та функціонування сенсорних систем. Узагальнення

78. Урок на тему: Ретикулярна формація мозку

79. Урок на тему: Рівні сприйняття інформації людиною

80. Урок на тему: Сон

81. Урок на тему: Біоритми

82. Урок на тему: Безумовні та умовні рефлекси. Інстинкти

83. Урок на тему: Форми інстинктивної поведінки людини

84. Урок на тему: Набута поведінка

85. Урок на тему: Фактори, які впливають на формування особливостей поведінки людини

86. Урок на тему: Види навчання

87. Урок на тему: Пам’ять. Види пам’яті

88. Урок на тему: Дослідження різних видів пам’яті

89. Урок на тему: Особливості поведінки і психіки людини. Узагальнення

90. Урок на тему: Мислення й кора великих півкуль головного мозку

91. Урок на тему: Функціональна асиметрія мозку

92. Урок на тему: Мова

93. Урок на тему: Індивідуальні особливості поведінки людини

94. Урок на тему: Визначення типу темпераменту

95. Урок на тему: Урок на тему: Характер людини. Свідомість

96. Урок на тему: Виявлення професійних схильностей

97. Урок на тему: Мислення і свідомість людини. Узагальнення

Конспекти уроків біології 9 клас

Комментарии закрыты.