Всесвітня історія

УКРАЇНА У 50–80-Х РОКАХ ХХ СТ. ЗДОБУТКИ Й ВТРАТИ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИВсесвітня історія

Загальна характеристика Середньовіччя

Падіння Західної Римської імперії та виникнення варварських королівств

Людина в середньовіччі

Середньовічне європейське суспільство

Держава в середньовічній Європі

Європейське середньовічне місто

Господарське й повсякденне життя в середньовічній Європі

Узагальнення за темою «Народження середньовічного світу, особливості його розвитку»

Тематичне оцінювання за темою «Народження середньовічного світу, особливості його розвитку»

Релігія та церква в житті суспільства

Хрестові походи

Культура середньовічної Європи. Освіта та наука

Культура середньовічної Європи. Література та мистецтво

Тематичне оцінювання за темою «Релігійне та культурне життя середньовічної Європи»

Візантійська імперія

Арабський халіфат

Скандинавія

Англія: від завоювання до парламенту

Франція на шляху до єдності

Столітня війна

Німеччина

Держави басейну Середземномор’я

Узагальення за темою «Європа. Візантія. Арабський світ»

Тематичне оцінювання за темою «Європа. Візантія. Арабський світ»

ЦЕНТРАЛЬНА ТА СХІДНА ЄВРОПА

Північно-Cхідна Русь

УТВОРЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Туреччина

ІНДІЯ. ІМПЕРІЯ ГУПТІВ

КИТАЙ

Культура Індії та Китаю

Узагальнення за темами «Слов’яни та їх сусіди» та «Індія. Китай»

Тематичне оцінювання за темами «Слов’яни та їх сусіди» та «Індія. Китай»

Відкриття європейців

Завоювання Нового світу

Матеріальний світ і суспільство

Повсякденне життя Західної Європи

Реформація

Поширення реформації. Контрреформація

Франція

Іспанія

Нідерландська революція

Англія

Міжнародні відносини Тридцятирічна війна

Тематичне оцінювання за темами 1–4

Мистецтво Високого Відродження в Італії. Північне Відродження

Освіта і наука. Література і театр. Мистецтво барокко.

Річ Посполіта

Московська держава за Івана IV

Московська держава у XVII ст.

Узагальнення за темами 5–6

Тематичне оцінювання за темами 5–6

Англійська революція. Громадянська війна

Промисловий переворот в Англії

Франція в епоху абсолютизму. Правління Людовіка XIV

Просвітництво та абсолютизм

Австрія та Пруссія. Культура

Росія наприкінці XVII — у першій пол. XVIII ст.

Епоха Катерини II

Проголошення США

Конституція США

Тематичне оцінювання за темами 7–8

Османська імперія

Китай. Індія

Тематичне оцінювання за темою 9

Світ наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.

Франція напередодні революції

Франція: від монархії до республіки

Франція від якобінської диктатури до встановлення консульства

Франція під владою Наполеона

Віденський конгрес. Політичне становище Європи після Віденського конгресу.

Велика Британія

Франція

Росія. Суспільно-політичні течії і рухи

«Весна народів». Революції 1848 –1849 рр. у країнах Європи

Узагальнення знань за темами «Велика Французька революція кінця ХVІІІ ст. Європа у період наполеонівських воєн» та «Європа

Тематичне оцінювання за темами «Велика Французька революція кінця ХVІІІ ст. Європа у період наполеонівських воєн»

Об’єднання Німеччини

Об’єднання Італії

Вікторіанська Британія

США

Формування індустріального суспільства у провідних державах Європи і в США

Франція 1870 – 1900 рр.

Німеччина у 1871 – 1900 рр.

Велика Британія в останній третині ХІХ ст

США у 1877 –1900 рр.

Модернізація Російської імперії

Модернізація Японії

Узагальнення знань за темами «Європа й Америка за доби об’єднання й модернізації суспільства» та «Утвердження індустріального суспільства у провідних країнах світу»

Тематичне оцінювання за темами «Європа й Америка за доби об’єднання й модернізації суспільства» …

Завершення територіального поділу світу. Колоніалізм

Британське володарювання в Індії

Китай у другій половині ХІХ ст.

Міжнародні відносини у 1871–1900 рр.

Повсякденне життя людей наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.

Духовне життя світу наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст. Розвиток науки і мистецтва

Узагальнення знань за темами «Завершення формування світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст.» та «Культура народів світу наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.»

Тематичне оцінювання за темами «Завершення формування світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст.» та «Культура народів світу наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.»

Особливості державного устрою, політичного життя та соціально-економічного розвитку провідних країн світу (США, Велика Британія

Національні рухи в Індії та Китаї. Особливості модернізаційних процесів у Японії

Загальна характеристика процесів у країнах Латинської Америки

Початок Першої світової війни

Військові кампанії та основні битви 1915–1918 рр.

Узагальнення знань за темами «Світ на початку ХХ ст.» і «Перша світова війна 1914—1918 рр.»

Паризька мирна конференція та створення Версальської системи

Нові незалежні держави. Плани Дауеса і Юнга

Тоталітаризм

Причини, хід та наслідки революції 1917 р. та громадянської війни в Росії. Прихід до влади більшовиків. «Воєнний комунізм».

Революції в Німеччині та Угорщині. Прихід до влади Б. Муссоліні

Революція в Туреччині. М. Кемаль. Національні рухи в Китаї, Індії та Африці

Узагальнення знань за темами «Повоєнне облаштування світу» та «Період повоєнної кризи та революцій (1919–1923 рр.)»

Доба «процвітання» у США

Німеччина в період Веймарської республіки

Велика Британія в 20-ті рр. ХХ ст.

Франція в 20-ті рр. XX ст.

Створення корпоративної системи в Італії

Утворення СРСР . Неп

Польща, Чехословаччина, Угорщина у 20-х рр. ХХ ст.

Румунія, Югославія та Болгарія після Першої світової війни

Розвиток освіти, науки, культури у 10–20-х рр. ХХ ст.

Узагальнення знань за темою «Період стабілізації в Європі та Північній Америці (1924-1929 рр.)

Окупаційний режим у країнах Європи. Голокост. Воєнні події 1943 р. Визволення території СРСР

Завершення та підсумки війни. Світ після Другої світової війни

Друга світова війна. Світ після Другої світової війни

США у 1945–1960-ті рр.

США в 60–90-х роках ХХ ст.

США в 90-х роках ХХ ст. — на початку ХХІ ст.

Канада у другій половині ХХ ст. — на початку ХХІ ст

Наслідки Другої світової війни для країн Західної Європи. Німеччина в другій половині ХХ ст. — на початку ХХІ ст.

Велика Британія в другій половині ХХ ст. — на початку ХХІ ст.

Франція у другій половині ХХ ст. — на початку ХХІ ст.

Італія в другій половині ХХ століття — на початку ХХІ ст. Інтеґраційні процеси в Європі наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.

Узагальнення «США та Канада у 1945 — на початку ХХІ ст.», «Країни Західної Європи (1945 — початок ХХІ ст.)»

СРСР у період з 1945–1964 рр. Завершення епохи Сталіна. Хрущовська «відлига»

СРСР в періоди застою і перебудови. Розпад СРСР . Росія наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.

Нові незалежні держави. Особливості шляхів історичного розвитку

Встановлення радянського домінування в країнах Центральної та Східної Європи.

Демократичні революції кінця 80-х — початку 90-х рр. у країнах Центральної та Східної Європи.

Узагальнення «Країни Центральної та Східної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.)»

Розпад світової колоніальної системи. Японія у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

Китай у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

Індія в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

Країни Африки та Близького Сходу від здобуття незалежності до початку ХХІ ст.

Латинська Америка в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

Виникнення і розгортання «холодної війни» в 40–80-х рр. ХХ ст.

Кінець «холодної війни». Перехід від конфронтації до співробітництва

Основні напрямки НТР у другій половині ХХ ст. Розвиток науки

Зміни в соціальній структурі суспільства. Становлення постіндустріального суспільства

Розвиток літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

Основні глобальні проблеми сучасності. Шляхи їх подолання

Узагальнення тем 6, 7, 8, 9

Повстанські рухи. Поразка українського визвольного руху

Радянсько-польська війна і Україна

Політика радянського уряду в Україні у 1919 році

Проголошення ЗУНР

Директорія

Українська держава П. Скоропадського

Проголошення УНР

Узагальнення знань за темою «Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції»

Політизація українського національного руху

Події революції 1905–1907 рр. в Україні

Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну

Розвиток культури в Україні на початку XX ст.

Узагальнення знань за темою «Україна на початку ХХ ст.»

Початок Першої світової війни. Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу

Воєнні дії на території України у 1914 р. Захоплення російськими військами Східної Галичини та Північної Буковини

Воєнні дії на території України у 1915–1917 рр.

Україна в умовах наростання економічної і політичної кризи

Початок Української революції

Проголошення автономії України

Становище українського населення на початку ХХ ст.

Економічне становище українських земель у складі Австро-Угорської імперії

Економічне становище українських земель у складі Російської імперії

Вступ до історії України

Оцінювання з теми «Модернізація українського суспільства в середині — другій половині ХІХ ст.»

Узагальнення знань за темою «Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині ХІХ ст.»

Зміни в соціальній структурі українського суспільства

Реформи адміністративно-політичного управління 60–70-х років ХІХ ст.

Економічний розвиток українських земель у пореформений період

Селянська реформа в Наддніпрянській Україні

Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях

Узагальнення знань з теми «Духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.»

Українське мистецтво першої половини ХІХ ст.

Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура

Розвиток освіти та науки

Оцінювання з теми «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.»

Узагальнення за темою «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.»

Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848 –1849 рр. в Австрійській імперії

Місце Т. Г. Шевченка в українському національному відродженні

Кирило-Мефодіївське братство

Оцінювання за темою «Українські землі в XVI ст.»

Економічний розвиток українських земель у першій половині XVII ст.

Церковне життя після Берестейської унії

Гетьман Конашевич-Сагайдачний

Козацько-селянські повстання 20–30-х років XVII ст.

Українська культура першої половини XVII ст. Розвиток освіти та літератури

Українське мистецтво першої половини XVII ст.

Узагальнення за темою «Українські землі в першій половині XVIІ ст.»

Оцінювання за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.»

Передумови Національно-визвольної війни

Розгортання Національно-визвольної війни в 1648 — на поч. 1649 рр.

Воєнно-політичні події 1649–1651 рр.

Українська гетьманська держава

Воєнно-політичні події 1652–1653 р.

Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин

Українсько-московський договір 1654 р. Воєнні дії в 1654–1655 рр.

Воєнно-політичні події 1656–1657 рр.

Україна в роки правління гетьмана Івана Виговського

Від Переяславського договору 1659 р. до Андрусівського перемир’я

Гетьманщина в 60–80-х рр. ХVІІ ст.

Політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVII ст.

Запорозька Січ

Господарське, церковне та культурне життя на українських землях в другій половині ХVІІ ст.

Узагальнення за темою «Українські землі в 60–80-х рр. XVII ст.»

Оцінювання за темою «Українські землі в 60–80-ті рр. ХVII ст.»

Вступ до історії України

Включення українських земель до складу Російської імперії

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії

Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині ХІХ ст.

Початок національного відродження

Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні

Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30-х рр. ХІХ ст.

Узагальнення за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.»

Оцінювання з теми «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.»

Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях

Початок промислової революції

Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні рухи

Соціальні рухи на західноукраїнських землях

Нумізматика, сфрагістика та геральдика в історичній науці. Скіфські племена. Античні міста — держави Причорномор’я

Імена та назви. Легенди про походження географічних назв (на матеріалі історії рідного краю). Історики про походження українського народу

Узагальнення за темою «Знайомство з історією»

Тематичне оцінювання «Знайомство з історією»

Київська Русь. Перші князі

Розквіт Київської держави за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого

Боротьба Київської Русі з кочовиками. Володимир Мономах «Повчання дітям»

Київська Русь і монголо-татарська навала

Галицько-Волинська держава. Данило Романович

Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Люблінська унія та її наслідки

Василь-Костянтин Острозький. Острозька академія

Тематичне оцінювання «Княжа Русь–Україна»

СЛОВ’ЯНИ ПІД ЧАС ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ З ЦЕНТРОМ У КИЄВІ

ЗМІЦНЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ЖИТТЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ У ІХ—Х СТ.

Узагальнення за темою «Виникнення та розвиток Київської Русі»

Тематичне оцінювання «Виникнення та розвиток Київської Русі»

Київська держава за часів правління Володимира Великого

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА ЗА ЧАСІВ ПРАВЛІННЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Політичний та соціально-економічний устрій Київської Русі

Культурний розвиток Київської Русі

Узагальнення за темою «Київська Русь наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.»

Тематичне оцінювання «Київська Русь наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.»

Становище у державі за часів правління Ярославичів

ПОСИЛЕННЯ ВЕЛИКОКНЯЗІВСЬКОЇ ВЛАДИ ЗА ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА

Феодальна роздробленість. Поява удільних князівств

Політичний та соціально-економічний розвиток Галицького і Волинського князівств

Культурний розвиток Київської Русі у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.

Узагальнення за темою «Київська Русь за часів роздробленості»

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕНОСТІ»

Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича

Боротьба проти монгольських завойовників

Князювання Данила Романовича Галицького

Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича

Українські землі в XVI ст.

Люблінська унія

Православні братства

Берестейська унія

Запорозька Січ

Українське козацтво наприкінці XVI ст.

Культура України ХVІ ст. Розвиток освіти

Розвиток українського мистецтва

Узагальнення знань за темою «Українські землі в XVI ст.»

Узагальнення знань за темою «Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст. Відродження Української держави»

Тематичне оцінювання за темою «Галицько­-Волинська держава»

Початок польського та литовського володарювання на українських землях

Українські землі під владою Литви наприкінці ХІV — у першій половині ХVІ ст.

Українські землі у складі Угорщини, Молдавії та Московської держави

Соціальний устрій та господарське життя в Україні у другій половині ХІV — першій половині ХVІ ст.

Культурне й церковне життя України у другій половині ХІV — першій половині ХV ст.

Узагальнення за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХIV-XVст.)

Тематичне оцінювання за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХIV-XV ст.)

Гетьманщина наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

Правобережна Україна наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

Україна в подіях Північної війни

Становище в Україні після Полтавської битви

Україна від гетьманування Івана Скоропадського до Правління гетьманського уряду

Українська культура кінця ХVІІ — першої половини ХVІІІ ст.

Узагальнення знань за темою «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»

Оцінювання за темою «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»

Лівобережна Україна в другій половині ХVІІІ ст.

Правобережжя в другій половині ХVІІІ ст.

Західноукраїнські землі у другій половині XVIII ст.

Південна Україна та Запорозька Січ у другій половині ХVІІІ ст.

Культура України другої половини ХVІІІ ст.

Узагальнення знань за темою «Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.»

Оцінювання за темою «Українські землі в другій половині XVІІІ ст.»

Початок громадівського руху наприкінці 50-х — в 60-і роки

Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст. на західноукраїнських землях

Відродження громадівського руху в 70–90-х роках ХІХ ст.

Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях в другій половині 70–90-ті роки ХІХ ст.

Утворення українських політичних партій

Узагальнення за темою «Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині ХІХ ст.»

Оцінювання з теми «Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині ХІХ ст.»

Особливості розвитку культури. Розвиток освіти

Розвиток науки й літератури у другій половині ХІХ ст.

Українське мистецтво другої половини ХІХ ст.

Становлення та консолідація української нації. Повсякденне життя українців

Узагальнення за темою «Духовне життя України в другій половині ХІХ ст.»

Оцінювання з теми «Духовне життя України в другій половині ХІХ ст.»

Узагальнення за темою «Українська державність в 1917–1921 рр.»

Тенденції розвитку культури в 1917–1921 рр.

Розвиток освіти в 1917–1921 рр.

Розвиток мистецтва в 1917–1921 рр.

Голодомор 1932—1933 рр.

Освіта і наука в 1930-ті рр. «Розстріляне відродження». Церковна політика радянської влади

Українські землі у складі Польщі

Створення та діяльність ОУН

Здобуття Україною незалежності

Узагальнення «Україна у другій половині 80‑х — на початку 90-х рр. XX ст.»

Державотворчі процеси в Україні

Спроби реформування економіки України на початку 90-х років

Основні тенденції розвитку економіки України в другій половині 90-х — на початку 2000-х рр.

Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні

Релігійне життя в Україні в умовах незалежності

Зовнішня політика та міжнародні відносини незалежної України

Особливості розвитку культури та історичне значення Галицько-Волинської держави

Тематичне оцінювання «Україна в ХІХ –ХХ ст.»

Узагальнюючий урок до теми «Всесвітня історія»

Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі

Доба героїчних походів. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Б. Хмельницький

Українська козацька держава другої половини ХVII ст. Іван Мазепа

Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав України. Зруйнування Січі

Українська культура XVIII ст. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода

Тематичне оцінювання з теми «Козацька Україна»

Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій. Освіта. «Руська Трійця»

В. Антонович, І. Франко, Леся Українка в національно-культурному житті другої половини ХІХ— на початку ХХ ст. Меценатство

Україна у Першій світовій війні. Центральна Рада. М. Грушевський

Встановлення більшовицької влади в Україні. Україна в СРСР у 20–30-х роках ХХ ст.

Велика Вітчизняна війна (1941–1945). Життя населення в роки окупації

Партизанський рух у роки Великої Вітчизняної війни. Визволення України

Україна у 50–80-х роках ХХ ст. Здобутки й втрати

Узагальнення за темою «Україна в ХІХ –ХХ ст.»

Розпад СРСР. Незалежність України. Сучасна Україна в Європі та світі

Всесвітня історія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *