Конспекти уроків географії 10 клас

Конспекти уроків географії 10 клас

1. Урок на тему: Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень. Історико-геог

2. Урок на тему: Сучасна політична карта світу. Відмінність понять «країна», «держава», «залежна країна», «колонія». Етапи формування політичної карти світу

3. Урок на тему: Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав.

4. Урок на тему: Типологія держав

5. Урок на тему: Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні та спеціальні організації

6. Урок на тему: Геополітична картина сучасного світу. Політико-географічне положення країн. Основні вектори зовнішньої політики України.

7. Урок на тему: Населення світу: кількість, відтворення, розміщення. Демографічні процеси і демографічна політика

8. Урок на тему: Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків

9. Урок на тему: Мовний та етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи. Релігія як явище культури. Світові релігії.

10. Урок на тему: Соціальна і професійна структура. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття.

11. Урок на тему: Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористу

12. Урок на тему: Географія світових природних ресурсів. Мінеральні ресурси світу

13. Урок на тему: Земельні, водні, лісові, кліматичні, рекреаційні ресурси світу. Ресурси Світового океану

14. Урок на тему: Практична робота № 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу

15. Урок на тему: Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці. Етапи формування світового господарства

16. Урок на тему: Поняття «НТР» та її основні ознаки. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію в

17. Урок на тему: Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу

18. Урок на тему: Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв’язки, аграрні відносини.

19. Урок на тему: Географія світового транспорту

20. Урок на тему: Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм

21. Урок на тему: Поняття про глобальні проблеми людства, роль світової громадськості у їх розв’язанні

22. Урок на тему: Підсумковий УРОК № за темами: «Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство», «Глобальні проблеми людства»

23. Урок на тему: Країни Європи Загальна характеристика регіону, його склад.

24. Урок на тему: ФРН

25. Урок на тему: Велика Британія

26. Урок на тему: Франція

27. Урок на тему: Італія

28. Урок на тему: Практична робота № 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН, Франції, Великої Британії, Італії

29 Тема. Держави-сусіди України. Економіко-географічна характеристика Росії. Особливості ЕГП

30. Урок на тему: Росія. Сучасний стан економіки. Характеристика господарства. Територіальні відмінності. Зовнішньоекономічні зв’язки

31. Урок на тему: Польща. Білорусь. Порівняльна економіко-географічна характеристика

32. Урок на тему: Словаччина. Угорщина. Румунія. Молдова

33. Урок на тему: Підсумковий УРОК за темою «Країни Європи»

34. Урок на тему: Країни Азії. Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії у світі.

35. Урок на тему: Японія

36. Урок на тему: Китай. Природні умови та ресурси. Особливості населення, демографічна політика і трудові ресурси

37. Урок на тему: Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Відмінності між Західним і Східним Китаєм  

38. Урок на тему: Індія

39. Урок на тему: Країни Америки. Склад території. Особливості економіко-географічного положення. Сторінки освоєння регіону та формування території

40. Урок на тему: Населення та господарство США

Конспекти уроків географії 10 клас

 

Комментарии закрыты.