Конспекти уроків географії 6 клас

Конспекти уроків географії 6 клас

1. Урок на тему: ГЕОГРАФІЯ — НАУКА ПРО ЗЕМЛЮ

2. Урок на тему: СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОГОДОЮ, ВИСОТОЮ СОНЦЯ НАД ГОРИЗОНТОМ, СЕЗОННИМИ ЗМІНАМИ В ПРИРОДІ

3. Урок на тему: ДАВНЯ ЕПОХА ВИВЧЕННЯ ЗЕМЛІ

4. Урок на тему: ГЕОГРАФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ПОДОРОЖІ МАРКО ПОЛО ТА ІБН БАТТУТИ

5. Урок на тему: ЕПОХА ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ВІДКРИТТІВ. ПОДОРОЖ ХРИСТОФОРА КОЛУМБА

6. Урок на тему: НАВКОЛОСВІТНІ ПОДОРОЖІ. ВІДКРИТТЯ АВСТРАЛІЇ. ПОХОДИ ЗЕМЛЕПРОХІДЦІВ

7. Урок на тему: ПОДОРОЖІ НОВОГО ЧАСУ. СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ

8. Урок на тему: ГЕОГРАФІЯ — НАУКА ПРО ПРИРОДУ, НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ

9. Урок на тему: СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ

10. Урок на тему: ПЛАН МІСЦЕВОСТІ

11. Урок на тему: МАСШТАБ ТА ЙОГО ВИДИ

12. Урок на тему: ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ. СПОСОБИ КАРТОГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

13. Урок на тему: ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ НА МІСЦЕВОСТІ, ПЛАНІ ТА КАРТІ. ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ

14. Урок на тему: ЗОБРАЖЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

15. Урок на тему: ГРАДУСНА СІТКА НА ГЛОБУСІ І ГЕОГРАФІЧНІЙ КАРТІ

16. Урок на тему: ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

17. Урок на тему: ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ КООРДИНАТ І ВІДСТАНЕЙ ЗА ГЕОГРАФІЧНОЮ КАРТОЮ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 УРОК № 18. ПОДОРОЖ ГЕОГРАФІЧНОЮ КАРТОЮ І ПЛАНОМ МІСЦЕВОСТІ

18. Урок на тему: ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЗЕМЛІ. ЛІТОСФЕРА

19. Урок на тему: ЛІТОСФЕРНІ ПЛИТИ. ПОХОДЖЕННЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

20. Урок на тему: ВНУТРІШНІ ПРОЦЕСИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ЗМІНИ ЗЕМНОЇ КОРИ. СЕЙСМІЧНІ ПОЯСИ. ЗЕМЛЕТРУСИ

21. Урок на тему: ВУЛКАНІЗМ ТА СУПУТНІ ЙОМУ ЯВИЩА

22. Урок на тему: ЗОВНІШНІ ПРОЦЕСИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ЗМІНИ ЗЕМНОЇ КОРИ

23. Урок на тему: ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ЗЕМЛІ. РІВНИНИ

24. Урок на тему: ОСНОВНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ЗЕМЛІ. ГОРИ

25. Урок на тему: РЕЛЬЄФ ДНА СВІТОВОГО ОКЕАНУ

26. Урок на тему: ЗЕМНІ НАДРА. УНІКАЛЬНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ТА ЇХ ОХОРОНА

27. Урок на тему: ПРАКТИЧНА РОБОТА. ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ БУДОВОЮ ЗЕМНОЇ КОРИ ТА ФОРМАМИ РЕЛЬЄФУ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ГЕОЛОГІЧНОГО ЧАСУ

28. Урок на тему: ЛІТОСФЕРА. УРОК № ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

29. Урок на тему: СКЛАД ТА БУДОВА АТМОСФЕРИ

30. Урок на тему: ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ

31. Урок на тему: ТЕПЛОВІ ПОЯСИ ЗЕМЛІ

32. Урок на тему: АТМОСФЕРНИЙ ТИСК

33. Урок на тему: ОСНОВНІ ПОЯСИ АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ НА ЗЕМЛІ

34. Урок на тему: ВІТЕР

35. Урок на тему: ПОВІТРЯНІ МАСИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПОВІТРЯНИХ МАС

36. Урок на тему: ВОДЯНА ПАРА ТА ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ. ХМАРНІСТЬ УРОК № 38. АТМОСФЕРНІ ОПАДИ

37. Урок на тему: ПОГОДА

38. Урок на тему: КЛІМАТ

39. Урок на тему: КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ ТА ОСНОВНІ ТИПИ КЛІМАТІВ ЗЕМЛІ

40. Урок на тему: АТМОСФЕРА. УРОК № ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

41. Урок на тему: ГІДРОСФЕРА ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЧАСТИНИ

42. Урок на тему: СВІТОВИЙ ОКЕАН ТА ЙОГО ЧАСТИНИ

43. Урок на тему: ВЛАСТИВОСТІ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ

44. Урок на тему: РУХ ВОДИ У СВІТОВОМУ ОКЕАНІ

45. Урок на тему: БАГАТСТВА ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ

46. Урок на тему: ВОДИ СУХОДОЛУ. РІЧКА ТА ЇЇ ЧАСТИНИ

47. Урок на тему: РЕЖИМ ТА ЖИВЛЕННЯ РІЧОК

48. Урок на тему: ОЗЕРА. БОЛОТА. ШТУЧНІ ВОДОЙМИ

49. Урок на тему: ЛЬОДОВИКИ ТА БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА

50. Урок на тему: ПІДЗЕМНІ ВОДИ

52. Урок на тему: ГІДРОСФЕРА. УЗАГАЛЬНЕННЯ

53. Урок на тему: ГІДРОСФЕРА. УРОК № ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

54. Урок на тему: БІОСФЕРА

55. Урок на тему: ҐРУНТИ

56. Урок на тему: ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

57. Урок на тему: ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ. КРУГООБІГ РЕЧОВИН. ЗОНАЛЬНІ Й АЗОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

58. Урок на тему: КІЛЬКІСТЬ І РОЗТАШУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ

59. Урок на тему: ЛЮДСЬКІ РАСИ

60. Урок на тему: НАРОДИ ТА ДЕРЖАВИ

61. Урок на тему: ЗМІНИ ПРИРОДИ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

62. Урок на тему: ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ БАГАТСТВ ЛЮДИНОЮ

63. Урок на тему: НАСЕЛЕННЯ ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: ПРОБЛЕМИ ЙОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТА ОХОРОНИ

64. Урок на тему: БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА. ЛЮДСТВО НА ЗЕМЛІ. ЛЮДИНА ТА ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Конспекти уроків географії 6 клас

Комментарии закрыты.