Конспекти уроків географії 7 клас

Конспекти уроків географії 7 клас

1. Урок на тему: Вступ. Предмет вивчення «Географії материків і океанів». Тематичні карти і робота з ними

2. Урок на тему: Тема. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень

3. Урок на тему: 

4. Урок на тему: 

5. Урок на тему: 

6. Урок на тему: Тихий океан. Загальні відомості. Тихий океан — найбільший океан Землі.

7. Урок на тему: Океанія. Особливості фізико-географічного положення. Острови, їх походження. Заселення Океанії.

8. Урок на тему: Особливості географічного положення та кордони океану. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Атлантичного і Ти

9. Урок на тему: Кліматичні пояси, типи клімату. Водні маси. Органічний світ. Природні багатства. Проблеми забруднення вод Атлантичного океану

10. Урок на тему: Особливості географічного положення Індійського океану. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Індійського і Тих

11. Урок на тему: Своєрідність органічного світу Індійського океану. Природні багатства

12. Урок на тему: Загальні відомості. Північний Льодовитий океан — найменший океан на Землі. Географічне положення. Дослідження океану та Аркти

13. Урок на тему: 

14. Урок на тему: 

15. Урок на тему: 

16. Урок на тему: 

17. Урок на тему: Африка. Особливості географічного положення материка, елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння

18. Урок на тему: Геологічна будова. Східноафриканські розломи земної кори. Рельєф материка: рівнини, гори, плоскогір’я.

19. Урок на тему: Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Африки

20. Урок на тему: Води суходолу Африки. Головні річкові системи, озера, підземні води і їх гідрологічні особливості.

21. Урок на тему: Специфічність ґрунтово-рослинного покриву Африки. Тваринний світ. Природні зони та закономірності їх розміщення

22. Урок на тему: 

23. Урок на тему: Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми

24. Урок на тему: Населення. Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами африканського континенту

25. Урок на тему: 

26. Урок на тему: 

27. Урок на тему: Австралія — найменший материк Землі. Загальні відомості, своєрідність ГП материка. Історія відкриття і дослідження

28. Урок на тему: Загальні особливості клімату. Сухість клімату, її основні причини. Кліматичні пояси і типи клімату Австралії. Води суходолу

29. Урок на тему: Особливості ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу Австралії, його своєрідність і унікальність. Природні зони.

30. Урок на тему: Населення, його склад та розміщення. Австралійський союз — єдина держава на материку. Україна і Австралія

31. Урок на тему: Південна Америка, загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження і освоєння материка

32. Урок на тему: Геологічна будова. Основні форми рельєфу Південної Америки. Закономірності поширення родовищ корисних копалин

33. Урок на тему: Своєрідність клімату у зв’язку з рухами повітряних мас. Південна Америка — найвологіший материк світу. Кліматичні пояси

34. Урок на тему: Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу. Води суходолу. Найбільші річкові системи

35. Урок на тему: Своєрідність органічного світу материка. Природні зони. Висотна поясність в Андах

36. Урок на тему: Населення, його расовий склад та розміщення. Походження та формування сучасного населення Південної Америки. Політична ка

37. Урок на тему:

38. Урок на тему: Тематичне оцінювання «Австралія»

39. Урок на тему: Антарктида та Антарктика. Особливості водних мас Південного океану. Антарктида — льодовий материк планети

40. Урок на тему: Будова поверхні. Лід Антарктиди, підлідний рельєф. Кліматичні умови. Антарктида — найхолодніший материк Землі. Рослинніст

41. Урок на тему: Міжнародне співробітництво у вивченні Антарктики й охороні її природи

42. Урок на тему: Північна Америка. Загальні відомості. Своєрідність природи материка, пов’язана з його географічним положенням.

43. Урок на тему: Геологічна будова та рельєф материка, їх порівняння з Південною Америкою. Роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні рельє

44. Урок на тему: Чинники формування клімату Північної Америки. Кліматичні пояси і типи клімату материка

45. Урок на тему: Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера та їх походження

46. Урок на тему: Рослинність і тваринний світ Північної Америки. Особливості природних зон. Висотна поясність Кордільєр

47. Урок на тему: Особливості населення Північної Америки. Політична карта. Держави.

48. Урок на тему: 

49. Урок на тему: 

50. Урок на тему: Тематичне оцінювання «Північна Америка»

51. Урок на тему: Євразія — найбільший материк Землі. Фізико-географічне положення материка, його розміри.

52. Урок на тему: Історія відкриття і дослідження окремих регіонів материка

53. Урок на тему: Відмінність Євразії за геологічною будовою від інших материків. Давні зледеніння. Сейсмічно активні області

54. Урок на тему: Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності в рельєфі різних частин материка. Корисні копалини, особливості їх походження

55. Урок на тему: Особливості формування клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Євразії. їх порівняння з Північною Америкою

56. Урок на тему: Особливості прояву кліматотворних чинників у зв’язку з географічним положенням та розмірами материка

57. Урок на тему: Практична робота № 11. Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм

58. Урок на тему: Внутрішні води, їх розподіл. Найбільші річки та озера Євразії.

59. Урок на тему: Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність та тваринний світ природних зон Євразії

60. Урок на тему: Зміна природи людиною, охорона природних комплексів Євразії

61. Урок на тему: Населення. Расовий та етнічний склад населення. Розміщення населення на материку

62. Урок на тему: Сучасна політична карта Євразії. Найбільші держави. Україна серед держав Євразії

63. Урок на тему: Практична робота № 8. Нанесення геогарфічних об’єктів на контурну карту материка (форму і методи уроку обирає учитель)

64. Урок на тему: Систематизація, уз агальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Євразія» (форму і методи уроку обирає учитель)

65. Урок на тему: Тематичне оцінювання. Євразія

66. Урок на тему: Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Використання природних ресурсів, наслідки природокористування.

67. Урок на тему: Необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних проблем

Конспекти уроків географії 7 клас

Комментарии закрыты.