Конспекти уроків географії 8 клас

Конспекти уроків географії 8 клас

1. Урок на тему: ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ.ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. СУЧАСНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ

2. Урок на тему: КРАЙНІ ТОЧКИ І РОЗМІРИ ТЕРИТОРІЇ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, КОРДОНИ, ГЕОГРАФЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ

3. Урок на тему: РОЗТАШУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ СТОСОВНО ГОДИННИХ ПОЯСІВ

4. Урок на тему: ЕКСПЕДИЦІЙНІ І СТАЦІОНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. ТУРИСТИЧНІ ПОДОРОЖІ, ЕКСКУРСІЇ, КРАЄЗНАВЧІ ПОШУКИ

5. Урок на тему: ГЕОГРАФІЧНІ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ, ДОВІДНИКИ, СЛОВНИКИ, КАЛЕНДАРІ. ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ. ГЕОГРАФІЧНІ ОПИСИ В МИСТЕЦЬКИХ ТВОРАХ,

6. Урок на тему: КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ, ЇХ ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ. КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ, СПОТВОРЕННЯ ПЛОЩ, ФОРМ, КУТІВ. ТИПИ КАРТ

7. Урок на тему: ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. ОПИС МІСЦЕВОСТІ І РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ЗА НАВЧАЛЬНИМИ ТОПОГРАФІЧНИМИ КАРТАМИ

8. Урок на тему: ГЕОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ В АНТИЧНИХ ГЕОГРАФІВ, У «ПОВІСТІ МИНУЛИХ ЛІТ», ЛІТОПИСАХ. ПЕРШІ КАРТИ УКРАЇНИ.

9. Урок на тему: РОЛЬ У ВИВЧЕННІ ПРИРОДИ ТА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В.ВЕРНАДСЬКОГО, П. ТУТКОВСЬКОГО, С. РУДНИЦЬКОГО, Г. ВИСОЦЬКОГО, П. ПОГРЕБНЯКА.

10. Урок на тему: УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ З РОЗДІЛУ I. «УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

11. Урок на тему: ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 1

12. Урок на тему: ТЕКТОНІЧНА КАРТА УКРАЇНИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТЕКТОНІЧНИХ СТРУКТУР. ВЗАЄМОЗВ`ЯЗОК ОСНОВНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ З ТЕКТОНІЧНИМИ СТРУК

13. Урок на тему: ГЕОЛОГІЧНА КАРТА УКРАЇНИ. ВІК І ПОШИРЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД. ГЕОХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ. ЗМІНА ПРИРОДНИХ УМОВ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В АРХЕЙ

14. Урок на тему: ФІЗИЧНА КАРТА УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН БУДОВИ ПОВЕРХНІ, ПРОСТЯГАННЯ НИЗОВИН, ВИСОЧИН, ГІР, РІЧКОВИХ ДОЛИН

15. Урок на тему: ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ І ТИПІВ РЕЛЬЄФУ

16. Урок на тему: РІЗНОМАНІТНІСТЬ І БАГАТСТВО МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ, ЇХ ЗВ`ЯЗОК ІЗ ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ КОРИСНИХ

17. Урок на тему: НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ. РОДОВИЩА НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ, ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ. МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ І ГРЯЗІ. ГОСПОДАРСЬКА ОЦІНКА МІНЕРАЛІВ

18. Урок на тему: УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ З РОЗДІЛУ II «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІ

19. Урок на тему: ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 2

20. Урок на тему: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ УКРАЇНИ. ОСНОВНІ КЛІМАТИЧНІ ЧИННИКИ:

21. Урок на тему: КЛІМАТИЧНІ КАРТИ. ОСНОВНІ КЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ. КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ. ПОГОДА І НЕБЕЗПЕЧНІ ПОГОДНІ ЯВИЩА

22. Урок на тему: ПРОГНОЗ ПОГОДИ. СИНОПТИЧНА КАРТА. МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СТАНЦІЇ, БЮРО ПОГОДИ

23. Урок на тему: ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ. ОСНОВНІ РІЧКОВІ БАСЕЙНИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА. ХАРАКТЕР ГІДРОГРАФІЇ І ВОДНОГО РЕЖИМУ РІЧОК

24. Урок на тему: РІЧКОВІ СИСТЕМИ ДНІПРА, СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ, ПІВДЕННОГО БУГУ, ДНІСТРА, ДУНАЮ, ТИСИ. КАНАЛИ

25. Урок на тему: ОЗЕРА І ЛИМАНИ; ЇХ ТИПИ; ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ. ВОДОСХОВИЩА

26. Урок на тему: ПІДЗЕМНІ ВОДИ. ОСНОВНІ АРТЕЗІАНСЬКІ БАСЕЙНИ УКРАЇНИ. БОЛОТА, ЇХ ТИПИ І ПОШИРЕННЯ. ПРИЧИНИ ЗАБОЛОЧЕННЯ

27. Урок на тему: ВОДНИЙ БАЛАНС І ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ, ШЛЯХИ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ

28. Урок на тему: УМОВИ ҐРУНТОУТВОРЕННЯ, ОСНОВНІ ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ ҐРУНТІВ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ПОШИРЕННЯ

29. Урок на тему: ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

30. Урок на тему: РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВИДОВОГО СКЛАДУ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ РОСЛИННОСТІ. ШИРОТНА ЗОНАЛЬНІСТЬ І ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ

31. Урок на тему: РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВИДОВОГО СКЛАДУ ТВАРИН. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ТВАРИННИЙ СВІТ. ТВАРИНИ, ЩО ЗАНЕСЕНІ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ.

32. Урок на тему: УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ З РОЗДІЛУ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІ

33. Урок на тему: ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 3

34. Урок на тему: ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ (ПТК), ВЗАЄМОДІЯ ФАКТОРІВ І КОМПОНЕНТІВ, ЩО ЇХ ФОРМУЮТЬ.

35. Урок на тему: ПОНЯТТЯ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ. КАРТА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ.

36. Урок на тему: ЗОНА МІШАНИХ І ШИРОКОЛИСТЯНИХ ЛІСІВ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, МЕЖІ, РОЗМІРИ. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА РЕСУРСІВ.

37. Урок на тему: ЗОНА ЛІСОСТЕПУ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, МЕЖІ, РОЗМІРИ. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА РЕСУРСІВ.

38. Урок на тему: ЗОНА СТЕПУ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, МЕЖІ, РОЗМІРИ. ГОЛОВНІ РИСИ ПРИРОДНИХ УМОВ. ПОДІЛ НА ПІДЗОНИ.

39. Урок на тему: УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, МЕЖІ І РОЗМІРИ. ЗАГАЛЬНІ РИСИ ПРИРОДНИХ УМОВ

40. Урок на тему: КРИМСЬКІ ГОРИ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, МЕЖІ, РОЗМІРИ. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ

41. Урок на тему: ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСУ ЧОРНОГО МОРЯ. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЙОГО ВОД

42. Урок на тему: ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСУ АЗОВСЬКОГО МОРЯ. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЙОГО ВОД

43. Урок на тему: УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ З РОЗДІЛУ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

44. Урок на тему: ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 4

45. Урок на тему: Поняття «геоекологічна ситуація». Основні забруднювачі навколишнього середовища

46. Урок на тему: Аварія на чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища

47. Урок на тему: Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні

48. Урок на тему: Законодавчі акти про природно-заповідний фонд України. Природно-заповідний фонд. Національна екологічна мережа України

49. Урок на тему: Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні

50. Урок на тему: Практична робота № 7. Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об`єктів України

51. Урок на тему: Тематичне оцінювання № 5

Конспекти уроків географії 8 клас

Комментарии закрыты.