Конспекти уроків зарубіжної літератури 10 клас. Нова програма. 2017 рік. Рівень стандарт і академічний рівень

Конспекти уроків зарубіжної літератури 10 клас. Нова програма. 2017 рік. Рівень стандарт і академічний рівень

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури. Академічний рівень

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури. Рівень стандарту

Доба Відродження. Доба Просвітництва

Урок № 1. Данте — видатний поет і мислитель Італії. Поема «Божественна комедія» — філософсько-художній синтез середньовічної культури

Урок № 2. Данте. «Божественна комедія» подорож до пекла

Урок № 3. Данте «Божественна комедія». «Рай: любов, що водить сонце й зорні стелі»

Урок № 4. В. Шекспір — геніальний англійський драматург Доби Відродження. Трагедія В. Шекспіра «Гамлет». Історія створення трагедії

Урок № 5. В. Шекспір «Гамлет». «Бути чи не бути?». Філософська проблематика трагедії

Урок № 6. В. Шекспір. Гамлет — вічний образ світової літератури. Трагічний фінал п’єси «Гамлет»

Урок № 7. Контрольна робота № 1. Література Середньовіччя та Доби Відродження. Творчість Данте, В. Шекспіра

Урок № 8. Й. В. Ґете. Життєвий і творчий шлях. Трагедія «Фауст». Історія створення, композиція та проблематика

Урок № 9. Й. В. Ґете «Фауст». У пошуках сенсу буття і призначення людини. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації

Урок № 10. Й. В. Ґете «Фауст». Вічна робота добра та зла — рушій прогресу

Урок № 11. Й. В. Ґете «Фауст». Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне розв’язання проблеми добра і зла. Трагічне кохання Фауста і Маргарити

Урок № 12. Розвиток зв’язного мовлення. Й. В. Ґете «Фауст». Образ Фауста в літературі, музиці, малярстві

Урок № 13. Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття

Урок № 14. Ернст Теодор Амадей Гофман — багатогранний митець-романтик. «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» — шедевр романтичної казки-новели

Урок № 15. «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер». Специфіка романтизму Гофмана: переплетення реальності та нестримної фантазіїї, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного

Урок № 16. Сатирико-метафоричний зміст твору Е. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер». Іронія та гротеск у творі як важлива ознака індивідуального стилю Гофмана

Урок № 17. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум за казкою-новелою Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»

Урок № 18. Позакласне читання. Е. Т. А. Гофман «Золотий горнець»

Урок № 19. Контрольна робота № 2. Література Доби Просвітництва та Доби Романтизму. Творчість Й. В. Ґете та Е. Т. А. Гофмана

Від романтизму до реалізму

Урок № 20. Реалізм як напрям у світовій літературі. Розквіт реалістичної літератури, його зв’язок із розвитком природничих наук

Урок № 21. Стендаль. Життєвий і творчий шлях письменника. Синтез романтизму й реалізму в його творчості. Новела «Ваніна Ваніні». Історія створення. Сюжет. Композиція твору. Історична основа твору

Урок № 22. Стендаль. Новела «Ваніна Ваніні». Суперечливість характерів героїв, теми честі і зради, вірності обраному шляху

Урок № 23. М. В. Гоголь. Поема «Мертві душі»: задум, історія створення, особливості жанру і композиції, сенс назви

Урок № 24. М. В. Гоголь «Мертві душі». Система образів поеми: образи поміщиків (Манілов, Коробочка)

Урок № 25. М. В. Гоголь «Мертві душі». Образи поміщиків (Ноздрьов, Собакевич, Плюшкін)

Урок № 26. М. В. Гоголь «Мертві душі». Образи чиновників губернського міста

Урок № 27. М. В. Гоголь «Мертві душі». Чичиков як новий герой епохи і як антигерой

Урок № 28. Контрольна робота № 3. Від романтизму до реалізму. Творчість стендаля, М. В. Гоголя

Урок № 29. Ф. М. Достоєвський. Творчість Ф. М. Достоєвського як одна з вершин російської та всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх утілення в художніх творах

Урок № 30. Роман Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара» як утілення нового поліфонічного типу художнього мислення, історія створення, жанр, особливості композиції

Урок № 31. Ф. М. Достоєвський «Злочин і кара». «Маленькі люди» в романі

Урок № 32. Ф. М. Достоєвський «Злочин і кара». Соціальні та філософські витоки бунту Раскольникова

Урок № 33. Система образів роману Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара». Розкриття складності духовного світу людини. Двійники Раскольникова — Лужин і Свидригайлов, їхня роль у романі

Урок № 34. Ф. М. Достоєвський «Злочин і кара». Символічне значення образу Соні Мармеладової. Поліфонізм роману Достоєвського

Урок № 35. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум за романом Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара»

Урок № 36. Л. М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Л. М. Толстого як явище літератури реалізму. Духовні й творчі шукання та здобутки письменника

Урок № 37. Л. М. Толстой «Хаджі-Мурат». Історія створення повісті. Система образів

Урок № 38. А. П. Чехов. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Антона Чехова як явище літератури реалізму. Оповідання «Агрус»

Урок № 39. А. П. Чехов. «Скрипка Ротшильда», «Пані з песиком»

Уроки № 40-41. А. П. Чехов «Вишневий сад». Історія створення. Система образів. Проблематика. Старі й нові власники вишневого саду

Урок № 42. Контрольна робота № 4. Творчість Ф. М. Достоєвського, Л. М. Толстого, А. П. Чехова

Урок № 43. Позакласне читання. І. С. Тургенєв. «Ася»

Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини ХІХ ст.

Урок № 44. Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. Поняття про декаданс

Урок № 45. Волт Вітмен. Життєвий і творчий шлях письменника. Вітмен — американський поет-новатор. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви

Урок № 46. Волт Вітмен. Звернення до вільного вірша (верлібру). «Пісня про себе»

Урок № 47. Шарль Бодлер. Життєвий і творчий шлях письменника. Ш. Бодлер — пізній романтик і один із зачинателів символізму. Світогляд й естетичні погляди Бодлера. Збірка «Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки. Традиційність і своєрідність розв’язання проблеми «поет і натовп» у поезії «Альбатрос»

Урок № 48. Шарль Бодлер. «Відповідності», «Вечорова гармонія». Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша «Вечорова гармонія». Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів («відповідності»)

Урок № 49. Із поезіїї французького символізму. Символізм як літературний напрям останньох третини ХІХ — початку ХХ ст. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів

Урок № 50. Поль Верлен «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня»

Урок № 51. Артюр Рембо «Голосівки», «Моя циганерія»

Урок № 52. Ф. І. Тютчев «Іще горить в душі бажання…», «Silentium»

Урок № 53. А. А. Фет «Я прийшов до тебе, мила…», «Шепіт, ніжний звук зітхання…»

Урок № 54. Контрольна робота № 5. Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини ХІХ ст.

Урок № 55. Бельгійський Шекспір. Моріс Метерлінк — батько символістської драми. Поняття про драму-феєрію

Урок № 56. Моріс Метерлінк. Поняття про драму-феєрію. «Синій птах». Історія створення. Сюжет. Композиція твору. Образи-символи та персонажі п’єси

Урок № 57. Моріс Метерлінк. «Синій птах» — світла казка-феєрія про пошуки щастя, роздуми про вищі цінності людського буття

Урок № 58. Оскар Уайльд. Життєвий і творчий шлях. Естетизм, імпресіоністичність стилю Уайльда — письменника англійського раннього модернізму

Урок № 59. Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея ». Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору

Урок № 60. Утілення різних форм естетизму в образах Безіла Холлорда, лорда Генрі та Доріана Грея (за романом О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»)

Урок № 61. Специфіка розв’язання теми кохання в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Символіка образів твору

Урок № 62. «Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Розвиток зв’язного мовлення. Дискусія «чи можна вважати «Портрет Доріана Грея» «моральною» або «аморальною» книгою?»

Урок № 64. Контрольна робота № 6. Творчість М. Метерлінка, О. Уайльда

Сучасна література

Урок № 65. Джером Девід Селінджер. Життєвий та творчий шлях письменника. Філософсько-естетична концепція творчості Дж. Д. Селінджера

Урок № 66. Джером Девід Селінджер. Роман «Ловець у житті». Історія створення. Тематика. Символіка твору

Урок № 67. Джером Девід Селінджер. Роман «Ловець у житі». Суперечності характеру головного героя — Голдена Колфілда

Уроки № 68-69. Маркус Зузак «Книжкова злодійка» — бестселлер сучасної літераури

Урок № 70. Узагальнення та систематизація вивченого упродовж навчального року матеріалу. Підсумки роботи за рік

Конспекти уроків зарубіжної літератури 10 клас. Нова програма. 2017 рік. Рівень стандарт і академічний рівень

Комментарии закрыты.