Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас. Нова програма. 2017 рік. Рівень стандарт і академічний рівень

Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас. Нова програма. 2017 рік. Рівень стандарт і академічний рівень

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури. 11 -й клас. Академічний рівень

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури. 11 -й клас. Рівень стандарт

Із літератури першої половини ХХ ст.

Урок № 1. Загальна характеристика розвитку літератури першої половини ХХ ст. Авангардизм в літературі. Доля реалізму. Елітарна та масова культура

Урок № 2. Розвиток зв’язного мовлення (письмового). Складання тез за темою «авангардизм 1910—1920-х рр. та здійснювана ним «революція в мистецтві», його основні течії

Урок № 3. Традиції реалізму ХІХ ст. та їхня взаємодія з новими літературними течіями на початку ХХ ст. Життєвий і творчий шлях Олександра Купріна. Купрін та Україна. Романтичне кохання — одна з провідних тем творчості письменника

Урок № 4. «Гранатовий браслет» — гімн «сильному, як смерть, коханню». Життєва основа твору, протиставлення в оповіданні справжнього кохання банальним взаєминам між чоловіком та жінкою, моральний і символічний сенс загибелі Желткова, символіка гранатового браслета, роль біблійних цитат у творі

Урок № 5. Загальна характеристика модерністських явищ у художній прозі першої половини ХХ ст. М. Пруст, Дж. Джойс, Ф. Кафка як засновники європейської модерністської прози

Урок № 6. Життєвий і творчий шлях Франца Кафки — австрійського письменника-модерніста. своєрідність світобачення та його художнього втілення в новелі «перевтілення»

Урок № 7. Зображення трагедії відчуження особистості в новелі «перевтілення». Образ Греґора Замзи як гротескний літературний «автопортрет» письменника й символічне уособлення типу «маленької людини» ХХ ст.

Урок № 8. Греґор Замза та його родина. Особливості стилю Кафки, специфіка поєднання реальності та міфотворчості у його художньому світі

Урок № 9. Контрольна робота № 1 за темою «Із літератури першої половини ХХ ст.»

Поезія першої половини ХХ ст.

Урок № 10. Глибинні зрушення в поезії ХХ ст. Модернізм та основні течії європейської поезії ХХ ст. Найвідоміші представники авангардистської й модерністської течії першої половини ХХ ст.

Урок № 11. Життєвий і творчий шлях Райнера Марії Рільке. синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії поета. Рільке і Україна

Урок № 12. Р. М. Рільке «Сонети до орфея», «Орфей, Евридіка, Гермес», «Згаси мій зір…». Вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі. Ностальгія за втраченою єдністю людини та світу

Урок № 13. Життєвий і творчий шлях Гійома Аполлінера. Еволюція від неоромантизму до кубофутуризму. «Міст Мірабо»

Урок № 14. Г. Аполлінер «Зарізана голубка й водограй». Реакція Аполлінера на символізм, ствердження активно-творчого ставлення життя

Урок № 15. Срібна доба російської поезії: розмаїття напрямів, течій

Урок № 16. Олександр Блок «Незнайома». Життєвий і творчий шлях письменника. О. Блок — найвидатніший поет російського символізму. образ Незнайомої як втілення вічної жіночності, його протиставлення світу ницої прози життя

Урок № 17. Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Акмеїзм, його естетичні засади та поетика у її творчості. Пізнання поезії Ахматової («Реквієм»). Анна ахматова й Україна

Урок № 18. Розвиток зв’язного мовлення (усно). Дослідження тексту поеми А. Ахматової «Реквієм»

Урок № 19. Життєвий і творчий шлях Володимира Маяковського. Пафос самоствердження й самовиявлення поетичного «я» в його поезіях. Поняття про футуризм. «А ви могли б?..», «Послухайте!»

Урок № 20. Життєвий і творчий шлях Бориса Пастернака, неоднозначність стосунків поета з футуризмом. «Зимова ніч»

Урок № 21. Борис Пастернак «У всьому хочу я дійти…», «Гамлет». Еволюція поезії Пастернака

Урок № 22. Позакласне читання. Найвидатніші явища зарубіжної поезії першої половини ХХ ст.*

Урок № 23. Контрольна робота № 2 за темою «Поезія першої половини ХХ ст.» (твір)

Урок № 24. Життєвий і творчий шлях Михайла Булгакова. Булгаков і Київ. Роман «Майстер і Маргарита», його джерела. Особливості композиції — «Роман у романі»

Урок № 25. «Майстер і Маргарита» як роман-міф. Проблематика та система образів, трансформація міфічних мотивів у творі. особливості і влада: різні аспекти трактування проблеми

Урок № 26. М. Булгаков «Майстер і Маргарита». «Московські» та «єршалаїмські» розділи твору та художні засоби їхнього зв’язку

Урок № 27. М. Булгаков «Майстер і Маргарита». Воланд та його почет. Поєднання реальності й фантастики в романі

Урок № 28. М. Булгаков «Майстер і Маргарита». Понтій Пілат у творі. Трагізм долі митця (Майстра)

Із літератури другої половини ХХ ст. Проза та драматургія 1920—1940-х рр.

Урок № 29. Тема Другої світової війни й руху опору в повоєнні десятиліття. Поширення екзистенціалізму в літературі цього періоду. Життєвий і творчий шлях Бертольда Брехта. Брехт як драматург-новатор. «епічний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика

Урок № 30. «Матінка Кураж та її діти» — драма-пересторога напередодні Другої світової війни. Історико-літературні джерела та сучасний політичний підтекст твору, його антивоєнний пафос й алегоричний сенс. «Ефект очуження» та інші ознаки «епічного театру» у творі

Урок № 31. Утілення в образах дітей Кураж трагічної долі людських чеснот в умовах війни: сміливості (Ейліф), чесності (Швейцеркас) та доброти (Катрін). Образ Кураж — пророча метафора майбутнього Німеччини

Урок № 32. Контрольна робота № 3 за темою «Проза та драматургія 1920—1940-х рр.»

Урок № 33. Узагальнення та систематизація знань, набутих у І семестрі

Урок № 34. Огляд життя та творчості Джорджа Орвелла. «1984» — роман-антиутопія. Зображення у творі тоталітарного суспільства

Урок № 35. Розкриття в романі «1984» Дж. Орвелла проблеми свободи та необхідності, істинності знання, обгрунтування волюнтаризму в політиці

Урок № 36. Сатирична повість-притча «Скотоферма» як алегорія революції 1917 р. та наступних подій у Росії

Друга світова війна у дзеркалі літератури

Урок № 37. Особистий досвід участі у Другій світовій війні та його вплив на творчість Генріха Белля. «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»: осуд антигуманної сутності війни, розкриття її руйнівних наслідків для цивілізації та душі. Мотив національної провини й відповідальності за розв’язання війни

Урок № 38. Огляд життя Пауля Целана (Анчеля). Зв’язки поета з Україною. Погуки нової поетичної мови для втілення досвіду Другої світової війни у творчості поета. Модерністське зображення трагедії голокосту в поезії «Фуга смерті»

Урок № 39. Пауль Целан «Фуга смерті». Паралелізм як засіб викривання спотвореної фашизмом ідеї рівноцінності й багатства німецької та єврейської культур. Музичні принципи художньої організації твору, його наскрізні мотиви. Особливості композиції, синтаксису й читання вірша

Урок № 40. Розвиток зв’язного мовлення (письмово). Написання асоціативного етюду, викликаного художніми образами прочитаних творів

Урок № 41. Контрольна робота № 4 за темою «Друга світова війна у дзеркалі літератури» (твір)

Урок № 42. Огляд життя та творчості Карела Чапека — письменника, драматурга, фантаста. «Війна із саламандрами» — сатиричний науково-фантастичний роман, роман-антиутопія та роман-попередження. Композиція та сюжет твору

Урок № 43. Карел Чапек «Війна із саламандрами». Розкриття в романі особливостей тоталітарної ідеології та соціальних передумов виникнення подібної форми суспільної свідомості

Урок № 44. Загальна характеристика iсторико-культурної ситуації повоєнного світу. Розвиток прози в Європі, США, Латинської Америці, Японії та Росії

Урок № 45. Нові явища та тенденції в зарубіжній літературі 1950—1970-х рр. Переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини ХХ ст. (загальний огляд)

Урок № 46. Життевий і творчий шлях Ернеста Міллера Хемінґуея, вплив його особистості та доробку на сучасників. Хемінґуеївський «герой кодексу» — сильна самотня людина; її здатність постояти за себе, прагнення незалежності та свободи, цінування дружби й кохання. Новаторство прози Хемінґуея

Урок № 47. «Старий і море». Філософсько-символічний сенс сюжету. Оспівування волі, мужності, героїзму буденного життя людини. Показ драматичних суперечностей людського буття: його осмисленості й абсурдності, перемог і поразок, величі та слабкості, протистояння природі та єсності з нею. Сенс фіналу повісті

Урок № 48. Огляд життя та творчості Габріеля Гарсіа Маркеса. «Магічний реалізм»

Урок № 49. Ґ. Ґ. Маркес «Старигань із крилами». Схрещення в оповіданні західноєвропейської модерністської традиції з національним міфопоетичним баченням. Філософсько-етичний сенс зустрічі янгола з людьми. Своєрідність образу янгола: його безпорадність і терпимість до людей, спорідненість із людською природою. Особливості ставлення людей до янгола. Сенс фіналу та назви оповідання. Зрощення фантастичних елементів з побутовими деталями — характерна ознака художнього світу твору

Урок № 50. Розвиток зв’язного мовлення (усно). Складання вітального слова на честь художнього образу або автора: Г. Ґ. Маркес та його «Старигань із крилами»

Урок № 51. Контрольна робота № 5 за темою «Зарубіжна проза другої половини ХХ ст.»

Західна драматургія 1950—1970-х рр.

Урок № 52. Загальна характеристика європейського театру. Розвиток драми-притчі. Виникнення «театру абсурду»

Урок № 53 (варіант І)*. Художня своєрідність театру Макса Фріша. «Санта-Крус» (загальний огляд)

Урок № 54 (варіант І). Система образів, сюжетна лінія та проблеми морального вибору, свободи й відповідальності у драмі М. Фріша «Санта-Крус». Символіка драми

Література останніх десятиліть ХХ — початку ХХІ ст.

Урок № 55. Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ другої половини ХХ ст., його теоретичні засади та художня (літературна) практика. Соціоісторичні, культурно-філософські й естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. Наріжні принципи постмодерністської поетики. Найяскравіші представники постмодерністської прози

Урок № 56. Найяскравіші представники постмодерністської прози. Ознаки постмодернізму у творчості письменників-прозаїків другої половини ХХ ст.

Урок № 57. Огляд життя та творчості Хорхе Луїса Борхеса. «Вавилонська бібліотека»

Урок № 58. Х. Л. Борхес «Вавилонська бібліотека». Спроби філософського осмислення всесвіту у творі. Метафоричність та символізм твору

Урок № 59. Огляд життя та творчості Йосипа Бродського. Поєднання авангардизму й постмодернізму у творчості поета. «Пілігрими», «Різдвяна зірка»

Урок № 60. Життєвий і творчий шлях Мілорада Павича. Утілення в оповіданні «Кімната, у якій зникають кроки» ознак постмодернізму

Урок № 61. Життєвий і творчий шлях Крістофа Рансмайра. «Останній світ»: постмодерністська ситуація зникнення книги та її автора в романі. Художній час і простір

Урок № 62. К. Рансмайр «останній світ». Настрої зневіри в історичний прогрес, мотив приреченості сучасної цивілізації, вичерпності культури. Художній час і простір, символіка та художня сила образів

Урок № 63. Позакласне читання. Умберто Еко «Ім’я троянди», Патрік зюскінд «Запахи, або історія одного вбивці»

Урок № 64. Розвиток зв’язного мовлення (усно). Світ літератури постмодернізму

Урок № 65. Сучасний літературний процес (огляд). Зарубіжна література ХХІ ст.

Урок № 66. Контрольна робота № 6 за темами «Західна драматургія 1950—1970-х рр.» та «Література останніх десятиліть ХХ — початку ХХІ ст.»

Узагальнення та систематизація вивченого впродовж навчального року

Урок № 67. Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури доби Античності, Середньовіччя та Відродження

Урок № 68. Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури доби Романтизму (ХVІІ — середина ХІХ ст.)

Урок № 69. Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури Доби реалізму та Раннього модернізму (друга половина ХІХ ст.)

Урок № 70. Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХХ — початку ХХІ ст. (зокрема, сучасного літературного процесу)

Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас. Нова програма. 2017 рік. Рівень стандарт і академічний рівень

Комментарии закрыты.