Людина і світ

Людина і світ

Поняття «людина як біосоціальна істота»

Поняття «соціалізація». Ґендерна соціалізація особистості

Поняття субкультури. Молодіжна субкультура. Школа. Однолітки

Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Толерантність. Ксенофобія. Расизм. ґендерні стереотипи

Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання

Поняття соціуму. Історичні типи стратифікованих суспільств

Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму

Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Фундаментальні права і свободи людини, їх класифікація

Поняття громадянського суспільства: суть, атрибути та функції

Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура, функції

Поняття, форми та принципи демократії. Вибори як інструмент демократії

Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування. Участь громадян в управлінні суспільством

Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті

Поняття нації. Нація і націоналізм. Нація етнічна і політична

Поняття полікультурності як добросусідства культур. Шляхи розв’язання міжнаціональних, міжконфесійних конфліктів

Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі

Я — член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля

Людина і світ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *