Конспекти уроків Людина і світ 11 клас

Конспекти уроків Людина і світ 11 клас

Тема І. ВСТУП

1. Тема уроку: Вступ до курсу «Людина і світ». Поняття «людина як біосоціальна істота»

Тема II. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

2. Тема уроку: Поняття «соціалізація». Ґендерна соціалізація особистості

3. Тема уроку: Поняття субкультури. Молодіжна субкультура. Школа. Однолітки

Тема III. СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ

4. Тема уроку: Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Толерантність. Ксенофобія. Расизм. ґендерні стереотипи

Тема IV. КОНФЛІКТИ

5. Тема уроку: Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання

Тема V. СОЦІУМ (СУСПІЛЬСТВО ЛЮДЕЙ)

6. Тема уроку: Поняття соціуму. Історичні типи стратифікованих суспільств

Тема VI. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

7. Тема уроку: Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму

Тема VII. ПРАВА. СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8. Тема уроку: Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Фундаментальні права і свободи людини, їх класифікація

Тема VIII. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

9. Тема уроку: Поняття громадянського суспільства: суть, атрибути та функції

Тема IX. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

10. Тема уроку: Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура, функції

Тема Х. ДЕМОКРАТІЯ

11. Тема уроку: Поняття, форми та принципи демократії. Вибори як інструмент демократії

12. Тема уроку: Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування. Участь громадян в управлінні суспільством

Тема XI. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

13. Тема уроку: Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті

Тема XII. НАЦІЯ

14. Тема уроку: Поняття нації. Нація і націоналізм. Нація етнічна і політична

Тема XIII. ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ

15. Тема уроку: Поняття полікультурності як добросусідства культур. Шляхи розв’язання міжнаціональних, міжконфесійних конфліктів

Тема XIV. УКРАЇНА І СВІТ

16. Тема уроку: Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі

17. Тема уроку: Я — член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля

Конспекти уроків Людина і світ 11 клас

Комментарии закрыты.