Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас

Конспекти уроків зарубіжної  літератури, 11 клас

1. Урок на тему: Основні тенденції розвитку драматургії кінця ХІХ — початку ХХ ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи.

2. Урок на тему: Життєвий і творчий шлях норвезького письменника, зачинателя європейської «нової драматургії» Генріка Ібсена

3. Урок на тему: Твір Генріка Ібсена «Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма. Сюжет.

4. Урок на тему: Аналітична композиція п’єси Генріка Ібсена «Ляльковий дім». Образ Нори

5. Урок на тему: Новаторство драматурга Генріка Ібсена, художні особливості його твору «Ляльковий дім».

6. Урок на тему: Позакласне читання. Твір Антона Павловича Чехова «Вишневий сад»

7. Урок на тему: Бурхливий, суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в першій половині ХХ ст

8. Урок на тему: Модернізм як неокласична модель культури, найновіше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту ХХ ст.

9. Урок на тему: Європейська модерністська проза першої половини ХХ ст. Життєвий і творчий шлях австрійського письменника Франца Кафки.

10. Урок на тему: Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні Франца Кафки «Перевтілення». Грегор Замза і його родина.

11. Урок на тему: Розвиток писемного зв’язного мовлення. Творча робота за оповіданням Франца Кафки «Перевтілення»

12. Урок на тему: Життєвий і творчий шлях ірландського письменника-модерніста Джеймса Джойса. Характерні ознаки поетики: «потік свідомості…

14. Урок на тему: Контрольна робота за темою «Вступ. Література першої половини ХХ ст. Творчість Г. Ібсена, Ф. Кафки, Дж. Джойса

15. Урок на тему: Життєвий і творчий шлях російського письменника Михайла Булгакова. Булгаков і Київ. Роман «Майстер і М аргарита»

16. Урок на тему: Проблематика і система образів твору Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Особистість і влада.

17. Урок на тему: Твір Михайла Булгаков «Майстер і Маргарита» — роман-міф. Трансформація міфічних мотивів; поєднання реальності та фантастики

18. Урок на тему: Сатиричне змалювання радянських обивателів і функціонерів Москви 30-х років ХХ ст. у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита»

19. Урок на тему: Трагізм долі митців. Утвердження сили творчості й кохання в долі героїв роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»


20. Урок на тему: Розвиток усного зв’язного мовлення. Дискусія «Що таке істина?» за романом Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»

21. Урок на тему: Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Життєвий і творчий шлях Райнера Марії Рільке

22. Урок на тему: Життєвий і творчий шлях французького поета Ґійома Аполлінера. «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»

23. Урок на тему: Життя і творчість Федеріко Ґарсія Лорки. Поезія. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму

24. Урок на тему: Поетичний практикум. Аналізування синтетичного вияву новітніх течій і тенденцій у західноєвропейській поезії кінця ХІХ…

25. Урок на тему: Письмовий контрольний твір за вивченою темою «Творчість М. Булгакова, Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки»

26. Урок на тему: «Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії. Трагічні долі митців цієї доби.

27. Урок на тему: Життєвий і творчий шлях російської поетеси Анни Ахматової. Утілення у творчості А. Ахматової ознак акмеїзму

28. Урок на тему: Життєвий і творчий шлях російського поета Бориса Пастернака. Еволюція поезії Б. Пастернака

29. Урок на тему: Виразне читання напам’ять віршів поетів «срібної доби»

30. Урок на тему: Презентація творчого проекту «Художні світи російських поетів “срібної доби”

31. Урок на тему: Провідні тенденції в розвитку літератури другої половини ХХ століття

32. Урок на тему: Нові тенденції у світовій літературі 1960–1970-х рр.: активізація провідних жанрів інтелектуальної прози, поезії…

33. Урок на тему: Життєвий і творчий шлях німецького письменника Бертольда Брехта. Б. Брехт як драматург-новатор. «Епічний театр» Брехта

34. Урок на тему: Драма Бертольда Брехта «Життя Галілея». Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень

35. Урок на тему: Неоднозначність образу головного героя твору Бертольда Брехта «Життя Галілея». Інтелектуальний характер драми

36. Урок на тему: Контрольна робота за темами: «Поети “срібної доби” російської поезії (О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак)», «Література другої половиниХХ ст.»

37. Урок на тему: Життєвий і творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм

38. Урок на тему: Художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенціальної філософії; абсурд і трагічний стоїцизм у романі Альбера Камю «Чума»

39. Урок на тему: Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір у романі Альбера Камю «Чума»

40. Урок на тему: Композиція і стиль, художні особливості, значення роману Альбера Камю «Чума»

41. Урок на тему: Розвиток мовлення. Написання твору за романом Альбера Камю «Чума»

42. Урок на тему: Життєвий і творчий шлях американського письменника Ернеста Хемінгуея. Особливості його поетики й стилю

43. Урок на тему: «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море»

44. Урок на тему: «Старий і море» — повість-притча про людину. Вплив Е. Хемінгуея на розвиток художньої прози ХХ ст.

45. Урок на тему: Життя і творчість японського письменника Кавабата Ясунарі

46. Урок на тему: Відображення національної етики та естетики в повісті Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів»

47. Урок на тему: Гармонія людини і природи — одна з головних проблем твору Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів». Вишукана простота стилю письменника

48. Урок на тему: Контрольна робота за темою «Творчість А. Камю,  Е. Хемінгуея, Кавабата Ясунарі»

49. Урок на тему: Життєвий і творчий шлях відомого колумбійського письменника Ґабріеля Ґарсії Маркеса

50. Урок на тему: Алегоричний сенс зображення історії родини Буендіа в художньому часі й просторі роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності»

51. Урок на тему: Проблематика твору Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності». Органчне поєднання буденного та фантастичного в романі як характерні риси «магічного реалізму» .

52. Урок на тему: Система образів, національний колорит роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності»

53. Урок на тему: Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ другої половини ХХ ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика…

54. Урок на тему: Найяскравіші представники постмодерністської прози. Постмодерністське мистецтво, його стосунки з елітарною та масовою культурами

55. Урок на тему: Ознаки постмодернізму у творчості письменників-прозаїків другої половини ХХ ст.

56. Урок на тему: Життєвий і творчий шлях сербського письменника Милорада Павича. Утілення в оповіданні «Дамаскин» ознак постмодернізму

57. Урок на тему: Оповідання Милорада Павича «Дамаскин». «Віртуальний історизм» як характерна ознака творчості письменника

58. Урок на тему: Позакласне читання. Твір Пауло Коельо «Алхімік»

59. Урок на тему: Контрольний твір за темою «Постмодернізм», «Творчість Ґ. Ґарсія Маркеса, М. Павича, П. Коельо»

60. Урок на тему: Життя і творчість німецького письменника Патріка Зюскінда. Ознаки постмодернізму в повісті «Запахи. Історія одного вбивці»

61. Урок на тему: Патрік Зюскінд «Запахи. Історія одного вбивці». Образ Гренуя та його літературні прототипи

62. Урок на тему: Сучасний літературний процес (огляд). Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. Найпомітніші сучасні літературні явища.

63. Урок на тему: Позакласне читання. Твір Тетяни Толстої «Віконечко»

64. Урок на тему: Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження

65. Урок на тему: Найвидатніші здобутки світової літератури ХVII і XVIII ст., а також ХІХ ст. (доби романтизму)

66. Урок на тему: Найвидатніші здобутки світової літератури ХІХ ст. (доби реалізму та раннього модернізму)

67. Урок на тему: Найвидатніші здобутки світової літератури кінця ХХ — початку ХХІ ст.

68. Урок на тему: Контрольна робота за темами: «П. Зюскінд “Запахи…”», «Сучасний літературний процес (огляд)»

69. Урок на тему: Я — літературно освічена людина

Конспекти уроків зарубіжної літератури 11 клас

Комментарии закрыты.