Конспекти уроків зарубіжної літератури 9 клас

Конспекти уроків зарубіжної літератури 9 клас

1. Урок на тему: Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко

2. Урок на тему: Література доби бароко: найяскравіші представники європейського напряму бароко; провідні теми й стильове новаторство лірики

3. Урок на тему: Педро Кальдерон де ла Барка — видатний драматург і поет доби іспанського бароко. «Життя — це сон» як утілення світоглядних

4. Урок на тему: Філософсько-моральний конфлікт драми Кальдерона «Життя — це сон»

5. Урок на тему: Причини і наслідки еволюції образу Сигізмундо

6. Урок на тему: Тематична атестація № 1 «Література європейського бароко»

7. Урок на тему: Класицизм як художній напрям у літературі ХVІІ ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизм

8. Урок на тему: Мольєр (Жан Батист Поклен) (1622–1673) — комедіограф, актор, театральний діяч. Провідні теми комедій Мольєра

9. Урок на тему: Утілення в «Міщанині-шляхтичі» рис класицистичної комедії (герой — носій однієї пристрасті)

10. Урок на тему: Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність і освіченість

11. Урок на тему: Урок розвитку мовлення. Засоби творення смішного в комедії. Виховний потенціал твору Мольєра «Міщанин-шляхтич» 

12. Урок на тему: Тематична атестація «Література бароко та класицизму»

13. Урок на тему: Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм)

14. Урок на тему: Життя і творчість Вольтера (1694–1778). Ідейний зміст і художня структура філософської повісті «Простак», сенс її назви

15. Урок на тему: Конфлікт «природної людини» гуронця і французького суспільства як центральний у творі. Антимонархічні та антиклерикальні…

16. Урок на тему: Гуронець і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і гуронця. Поняття про філософську повість

17. Урок на тему: Урок розвитку мовлення. «Спілкування з Вольтером»

18. Урок на тему: Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749–1832). Трагедія «Фауст» — вершина творчості Й. В. Ґете й один із найвидатніших творів світової…

19. Урок на тему: Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини

20. Урок на тему: Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Трагічний конфлікт Фауст — Маргарита

21. Урок на тему: Додаткове читання. Й. Ґете. Вибрані поезії

22. Урок на тему: Контрольний твір за творчістю Й. В. Ґете

23. Урок на тему: Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759–1805) — виразник просвітницьких ідей свободи і справедливості.

24. Урок на тему: Народна драма «Вільгельм Телль», поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості

25. Урок на тему: Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння

26. Урок на тему: Особливості драматичного конфлікту у драмі «Вільгельм Тель» та його художнє втілення

27. Урок на тему: Урок розвитку мовлення. Рекламне представлення творів Ф. Шіллера

28. Урок на тему: Тематична атестація «Література ХVІІІ ст. Просвітництво»

29. Урок на тему: Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття

30. Урок на тему: Ернст Теодор Амадей Гофман (1776–1822) — багатогранний митець-романтик. «Крихітка Цахес» — шедевр романтичної казки-новели

31. Урок на тему: «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер». Специфіка романтизму Гофмана

32. Урок на тему: Сатирико-метафоричний зміст твору «Крихітка Цахес». Іронія та гротеск у творі як важливі риси індивідуального стилю Гофман

33. Урок на тему: Урок розвитку мовлення. Протистояння митця Балтазара та філістера Цахеса

34. Урок на тему: Урок додаткового читання. Е. Гофман. «Золотий горнець

35. Урок на тему: Генріх Гейне (1797–1856) — німецький поет-романтик. «Книга пісень» — видатне явище німецького романтизму

36. Урок на тему: Любов — першооснова життя. Вираження в поезіях Гейне особистої долі поета-вигнанця, його нерозділеного кохання

37. Урок на тему: Змалювання природи в поезіях Г. Гейне — спосіб бачення і пізнання світу та власної душі

38. Урок на тему: Тематична атестація «Творчість Г. Гейге та Е.Т.А. Гофмана

39. Урок на тему: Джордж Ноел Гордон Байрон (1788–1824) — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму

40. Урок на тему: Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета

41. Урок на тему: Поема «Мазепа»: історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи

42. Урок на тему: Урок виразного читання. Виразне читання та аналіз поезій Байрона

43. Урок на тему: Додаткове читання. Образ Мазепи у творах світової літератури

44. Урок на тему: Урок розвитку мовлення. «Спілкування з Байроном»

45. Урок на тему: Творчість Адама Міцкевича (1798–1855) — апогей польського романтизму. Перебування поета в Росії й Україні. «Кримські сонети»

46. Урок на тему: Риси романтизму, мотив єдності природи і людини у творчості А. Міцкевича

47. Урок на тему: Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій «Кримських сонетів»

48. Урок на тему: Тематична атестація № 5«Життя та творчість Байрона» і «Життя та творчість Міцкевича»

49. Урок на тему: Олександр Пушкін (1799– 1837) — великий російський поет

50. Урок на тему: «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Духовний світ його головних героїв

51. Урок на тему: Онєгін як утілення типу «зайвої людини»; суперечливість його почуттів та вчинків

52. Урок на тему: Гармонія внутрішнього світу, душевна чистота Тетяни. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Ленського

53. Урок на тему: Урок розвитку мовлення. Образи автора і природи в романі «Євгеній Онєгін». Національний колорит

54. Урок на тему: Жанрово-тематичне розмаїття лірики О. Пушкіна

55. Урок на тему: Михайло Лермонтов (1814–1841). Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова

56. Урок на тему: «Герой нашого часу» — морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабристів.

57. Урок на тему: Печорін — «герой свого часу»

58. Урок на тему: Урок розвитку мовлення. Печорін і байронічний герой. Печорін і Онєгін.

59. Урок на тему: Жіночі персонажі роману «Герой нашого часу»

60. Урок на тему: Максим Максимович — образ «маленької людини»

61. Урок на тему: Романтичні й реалістичні елементи в поетиці роману «Герой нашого часу». Особливості художнього часу, образу автора та картини природи

62. Урок на тему: Контрольний твір за творчістю О. Пушкіна та М. Лермонтова

63. Урок на тему: Микола Гоголь (1809–1852) — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості

64. Урок на тему: Високий гуманізм письменника в зображенні в повісті «Шинель» трагічної долі «маленької людини»

65. Урок на тему: Поєднання у повісті М. Гоголя «Шинель» елементів романтизму і реалізму. Проблеми, що порушуються в повісті

66. Урок на тему: Урок розвитку мовлення. Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини XIX століття

67. Урок на тему: Додаткове читання. М. Гоголь. «Мертві душі»

68. Урок на тему: Тематична атестація «Від романтизму до реалізму. Російська література початку ХІХ ст.»

69. Урок на тему: Урок узагальнення та систематизації вивченого протягом року матеріалу

70. Урок на тему: Презентація твору (чи автора), який найбільше запам’ятався

Конспекти уроків зарубіжної літератури 9 клас

Комментарии закрыты.