Конспекти уроків зарубіжної літератури 10 клас

Конспекти уроків зарубіжної літератури 10 клас

1. Урок на тему: Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури. Реалізм як напрям у світовій літературі

2. Урок на тему: Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному й суспільному житті ХІХ ст.

3. Урок на тему: Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості

4. Урок на тему: Стендаль «Червоне і чорне». Поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі.

5. Урок на тему: Стендаль «Червоне і чорне». Конфлікт головного героя Жульєна Сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману

6. Урок на тему: Стендаль «Червоне і чорне». Шлях Жульєна Сореля — це шлях злету чи шлях падіння? Образ головного героя

7. Урок на тему: Стендаль «Червоне і чорне». Жіночі образи роману

8. Урок на тему: Стендаль «Червоне і чорне». Психологізм творчості письменника в романі.

9. Урок на тему: Контрольний твір-роздум за романом Стендаля «Червоне і чорне»

10. Урок на тему: О. де Бальзак — видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману.

11. Урок на тему: Влада золота та її філософія в повісті О. де Бальзака «Гобсек»

12. Урок на тему: О. де Бальзак. Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу «філософа та скнари» Гобсека

13. Урок на тему: О. де Бальзак «Гобсек». Зіставлення образів Фанні Мальво й Анастазі де Ресто.

14. Урок на тему: Бесіда з позакласного читання за твором Гі де Мопассана «Пампушка»

15. Урок на тему: Контрольна робота з теми «Французька література ХІХ століття»

16. Урок на тему: Ч. Діккенс. Життєвий і творчий шлях письменника.

17. Урок на тему: Художнє втілення ідеї гуманізму в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста».

18. Урок на тему: Художня модель англійського суспільства та засоби її створення у романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»

19. Урок на тему: Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства в романі Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста».

20. Урок на тему: Провідні засоби індивідуалізації персонажів роману «Пригоди Олівера Твіста».

21. Урок на тему: Специфіка зображення, влучність характеристики різних суспільних верств Англії

22. Урок на тему: Контрольна робота з теми «Творчість Ч. Діккенса»

23. Урок на тему: Ф. М. Достоєвський. Життєвий і творчий шлях митця. Творчість Ф. М. Достоєвського як одна з вершин російської та всесвітньої літератури

24. Урок на тему: Роман Ф. Достоєвського «Злочин і кара» як утілення нового поліфонічного типу художнього мислення

25. Урок на тему: Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

26. Урок на тему: Еволюція образу Раскольнікова та розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини» в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

27. Урок на тему: Система образів роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара». Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини

28. Урок на тему: Співвідношення «злочину» і «кари», семантика й символіка назви роману «Злочин і кара» Ф. Достоєвського

29. Урок на тему: Контрольний твір-роздум за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

30. Урок на тему: Контрольна робота за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

31. Урок на тему: Л. М. Толстой. Життєвий і творчий шлях письменника, його творчість як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури.

32. Урок на тему: Роман Л. Толстого «Анна Кареніна» як художнє втілення «думки сімейної». Композиція твору та система образів

33. Урок на тему: Художній паралелізм композиції як основний художній принцип втілення проблематики роману Л. Толстого «Анна Кареніна»

34. Урок на тему: Психологічна глибина та суперечливість образу Анни Кареніної з однойменного роману Л. Толстого

35. Урок на тему: «Діалектика душі» толстовських героїв у романі «Анна Кареніна». Інші герої твору, «вищий світ»

36. Урок на тему: Автобіографічний характер образу Левіна. Образ автора у романі «Анна Кареніна»

37. Урок на тему: Загальнолюдське значення роману Л. Толстого «Анна Кареніна»

38. Урок на тему: Позакласне читання. А. П. Чехов «Скрипка Ротшильда», «Людина у футлярі». Бесіда з позакласного читання

39. Урок на тему: Контрольна робота за творами А. П. Чехова та Л. М. Толстого

40. Урок на тему: Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі

41. Урок на тему: Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики. Видатний російський поет М. О. Некрасов

42. Урок на тему: М. О. Некрасов. Поезії «О шостій вчора завернув…», «Роздуми біля парадного під’їзду»

43. Урок на тему: М. О. Некрасов. Поезії «Трійка», «На смерть Шевченка».

44. Урок на тему: В. Вітмен — американський поет-новатор. Життєвий і творчий шлях письменника.

45. Урок на тему: В. Вітмен. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. «Пісня про себе»

46. Урок на тему: Шарль Бодлер — французький поет II половини XIX століття, пізній романтик і один із зачинателів символізму.

47. Урок на тему: Пошуки «сучасної краси», «видобування краси зі зла» в поезії Ш. Бодлера.

48. Урок на тему: Традиції та новаторство розв’язання проблеми «поет і натовп» у поезії Ш. Бодлера «Альбатрос»

49. Урок на тему: Символізм як літературний напрям останньої третини ХІХ — початку ХХ століття.

50. Урок на тему: «Поетичне мистецтво» Поля Верлена як віршований маніфест символізму

51. Урок на тему: Аналітичне дослідження віршів Поля Верлена та Артюра Рембо

52. Урок на тему: Контрольна робота з теми «Традиції та новаторські зрушення в поезії на межі XIX–XX століть»

53. Урок на тему: Е. Золя — французький письменник, теоретик натуралізму. Життєвий і творчий шлях письменника. Цикл романів «Ругон-Маккари»

54. Урок на тему: Роман «Кар’єра Ругонів» як вступ до циклу, визначення в ньому її провідних тем і мотивів

55. Урок на тему: Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Шлях сім’ї Ругонів до багатства та влади. Сюжет

56. Урок на тему: Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Система образів у творі

57. Урок на тему: Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Новаторство та художні особливості роману

58. Урок на тему: Оскар Уайльд — представник англійського раннього модернізму. Життя і творчість митця. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність

59. Урок на тему: Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея».

60. Урок на тему: Утілення різних форм естетизму в образах Безіла Холлуорда, лорда Генрі та Доріана Грея (за романом О. Уайльда)

61. Урок на тему: «Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Чи може краса бути «моральною» або «аморальною»?

62. Урок на тему: Специфіка вирішення теми кохання у романі О. Уайльда

63. Урок на тему: Контрольна робота з теми «Роман ранньомодерністської доби»

64. Урок на тему: Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого впродовж навчального року

65. Урок на тему: Підсумки роботи за рік. Літературне свято (презентація творчого проекту)

Конспекти уроків зарубіжної літератури 10 клас

Комментарии закрыты.