Конспекти уроків української літератури 9 клас

Конспекти уроків української літератури 9 клас

1. Урок на тему: ВСТУП. РОЛЬ І МІСЦЕ ЛІТЕРАТУРИ В ЖИТТІ НАЦІЇ. РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ

2. Урок на тему: ПРОЦЕС ВИНИКНЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ. РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ. «МІСЯЦЬ НА НЕБІ, ЗІРОНЬКИ СЯЮТЬ», «ЦВІТЕ ТЕРЕН, ЦВІТЕ ТЕРЕН», «СОНЦЕ НИЗЕНЬКО…

3. Урок на тему: РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ. «ЗА ГОРОДОМ КАЧКИ ПЛИВУТЬ», «СВІТИ, СВІТИ, МІСЯЧЕНЬКУ», «ЛУГОМ ІДУ, КОНЯ ВЕДУ

4. Урок на тему: УКРАЇНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ. «ДО БОРУ, ДРУЖЕЧКИ, ДО БОРУ», «А БРАТ СЕСТРИЦЮ ТА Й РОЗПЛІТАЄ», «РОЗВИЙ, СОСНО, СІМСОТ КВІТОК», «ЛЕТЯТЬ ГАЛОЧКИ У ТРИ РЯДОЧКИ», «ОЙ МАТІНКО, ТА НЕ ГАЙ МЕНЕ» — ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ

5. Урок на тему: УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ БАЛАДИ «БОНДАРІВНА», «ОЙ ЛЕТІЛА СТРІЛА», «ОЙ НА ГОРІ ВОГОНЬ ГОРИТЬ», «КОЗАКА НЕСУТЬ». ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, КЛАСИФІКАЦІЯ БАЛАД

6. Урок на тему: УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА ХІ–ХV ст. ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА. БІБЛІЯ. ЛЕГЕНДИ: ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ, ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ АДАМА І ЄВУ, ПРО ПОТОП НА ЗЕМЛІ

7. Урок на тему: ЛЕГЕНДИ З БІБЛІЇ «ПРО ВАВИЛОНСЬКУ ВЕЖУ», «ПРО МОЙСЕЯ». ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ

8. Урок на тему: «ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА», «ПРИТЧА ПРО СІЯЧА». БІБЛІЯ — СВЯТЕ ПИСЬМО І ЗБІРКИ ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК

9. Урок на тему: ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КНЯЖОЇ РУСИ-УКРАЇНИ. «ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ» — ІСТОРИЧНА КНИГА І ЗБІРКА ЕПІЧНИХ ТВОРІВ

10. Урок на тему: КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК ЯК ПАМ’ЯТКА ЖИТІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.ОПОВІДАННЯ ПРО ПРОХОРА ЧОРНОРИЗЦЯ

11. Урок на тему: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО. РОЛЬ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ, ОСТРОЗЬКОЇ ТА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. І. ВИШЕНСЬКИЙ — МИСЛИТЕЛЬ, БОГОСЛОВ, ПОЛЕМІСТ

12. Урок на тему: ІСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ. «ІСТОРІЯ РУСІВ»

13. Урок на тему: І. ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ. ФІГУРНІ (КУРЙОЗНІ) ВІРШІ (З РУКОПИСНИХ КНИГ «ЗЕГАР З ПОЛУЗЕГАРКОМ» І «МЛЕКО»). С. КЛИМОВСЬКИЙ. «ЇХАВ КОЗАК ЗА ДУНАЙ»

14. Урок на тему: ДРАМАТУРГІЯ. ШКІЛЬНА ДРАМА «ВЛАДИМИР» Ф. ПРОКОПОВИЧА. ВЕРТЕП ЯК ВИД ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ДІЙСТВА

15. Урок на тему: Г. СКОВОРОДА. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ФІЛОСОФА, ПРОСВІТИТЕЛЯ, ПОЕТА. «БАЙКИ ХАРКІВСЬКІ». «БДЖОЛА ТА ШЕРШЕНЬ», «СОБАКА І ВОВК»

16. Урок на тему: Г. СКОВОРОДА. «САД БОЖЕСТВЕННИХ ПІСЕНЬ», «ВСЯКОМУ ГОРОДУ НРАВ І ПРАВА, «DE LIBERTATE»

17. Урок на тему: Г. СКОВОРОДА. БІБЛІЙНА ОСНОВА ТВОРЧОСТІ. «ВСТУПНІ ДВЕРІ ДО ХРИСТИЯНСЬКОЇ ДОБРОНРАВНОСТІ», АФОРИЗМИ

18. Урок на тему: ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. ВСТУП. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

19. Урок на тему: НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ ст. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО


20. Урок на тему: І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «ЕНЕЇДА». ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ. НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ. ПРОБЛЕМИ І МОТИВИ ТВОРУ. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЇВ, ЩО УОСОБЛЮЮТЬ САМОДЕРЖАВСТВО, ПАНІВ, ЧИНОВНИКІВ, ДУХОВЕНСТВО

21. Урок на тему: І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «ЕНЕЇДА». ОБРАЗИ ЕНЕЯ, ТРОЯНЦІВ

22. Урок на тему: І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «НАТАЛКА ПОЛТАВКА» — ПЕРШИЙ ТВІР НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ

23. Урок на тему: І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «НАТАЛКА ПОЛТАВКА». НАТАЛКА ЯК УОСОБЛЕННЯ КРАЩИХ РИС УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ. РОЛЬ І ФУНКЦІЯ ПІСЕНЬ У ДРАМІ

24. Урок на тему: Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. БАТЬКО УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ. «МАРУСЯ» — ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПОВІСТЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

25. Урок на тему: Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. «КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА». КАРТИНИ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЗА ЧАСІВ ВЕЛИКОЇ РУЇНИ

26. Урок на тему: Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. «КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА». ІРОНІЯ І САТИРА В ПОВІСТІ

27. Урок на тему: Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. «КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА». ПОЄДНАННЯ РЕАЛІЗМУ І ФАНТАСТИКИ

28. Урок на тему: ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-РОЗДУМ

29. Урок на тему: ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ. Б. ГРІНЧЕНКО. «СОНЯЧНИЙ ПРОМІНЬ»

30. Урок на тему: ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ. П. ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ «РИБАЛКА», Є. ГРЕБІНКА «УКРАЇНСЬКА МЕЛОДІЯ», М. КОСТОМАРОВ «СОЛОВЕЙКО

31. Урок на тему: ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ. В. ЗАБІЛА «СОЛОВЕЙ», М. ПЕТРЕНКО «НЕБО». М. ШАШКЕВИЧ — ЗАЧИНАТЕЛЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

32. Урок на тему: ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО, ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

33. Урок на тему: М. ГОГОЛЬ. ЛІТЕРАТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ. РОМАНТИЧНА УМОВНІСТЬ ОПОВІДАННЯ «ВЕЧІР ПРОТИ ІВАНА КУПАЛА»

34. Урок на тему: М. ГОГОЛЬ. «ВЕЧІР ПРОТИ ІВАНА КУПАЛА». ЗВ’ЯЗОК З «НЕЧИСТОЮ СИЛОЮ» ЯК МЕТАФОРА ЗЛОДІЯННЯ

35. Урок на тему: Т. ШЕВЧЕНКО. ГЕНІАЛЬНИЙ ПОЕТ, МИСЛИТЕЛЬ, ПРОРОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ.

36. Урок на тему: Т. ШЕВЧЕНКО. «ПРИЧИННА», «ЛІЛЕЯ». УМОВНІСТЬ У БАЛАДАХ, ТРИВОГА ЗА ЖІНОЧУ ДОЛЮ

37. Урок на тему: ШЕВЧЕНКО. «ГАЙДАМАКИ». СКЛАДНІСТЬ ІСТОРИЧНОЇ ДОЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. ПОВСТАЛИЙ НАРОД ЯК ГЕРОЙ ПОЕМИ

38. Урок на тему: Т. ШЕВЧЕНКО. «ГАЙДАМАКИ». ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЇВ ТВОРУ

39. Урок на тему: ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. М. СТАРИЦЬКИЙ. «ОСТАННЯ НІЧ»

40. Урок на тему: НАЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА ПЕРІОДУ «ТРЬОХ ЛІТ». «КАВКАЗ»

41. Урок на тему: Т. ШЕВЧЕНКО «ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ». ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ У ТВОРІ

42. Урок на тему: Т. ШЕВЧЕНКО «ЧИГРИНЕ, ЧИГРИНЕ», «СТОЇТЬ В СЕЛІ СУБОТОВІ…»

43. Урок на тему: Т. ШЕВЧЕНКО «СОН» («У ВСЯКОГО СВОЯ ДОЛЯ»). САТИРИЧНИЙ ПАФОС ПОЕМИ, ЙОГО СПРЯМУВАННЯ

44. Урок на тему: Т. Шевченко«Імертвим, і живим, і ненародженим…». Критичний погляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього

45. Урок на тему: ТЕМА ЖІНОЧОЇ ДОЛІ У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА. «КАТЕРИНА»

46. Урок на тему: Т. ШЕВЧЕНКО «НАЙМИЧКА», «НА ПАНЩИНІ ПШЕНИЦЮ ЖАЛА»

47. Урок на тему: Т. ШЕВЧЕНКО «МАРІЯ», «У НАШІМ РАЇ НА ЗЕМЛІ»

48. Урок на тему: Т. ШЕВЧЕНКО «САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ…», «ДОЛЯ», «РОСЛИ УКУПОЧЦІ, ЗРОСЛИ…»

49. Урок на тему: Т. Шевченко і Біблія. «Ісаія. Глава 35». Цикл «Давидові Псалми»

50. Урок на тему: Підсумковий урок світова велич т. Шевченка

51. Урок на тему: Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум (за поезіями т. Шевченка)

52. Урок на тему: П. Куліш — письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач. «до рідного народу»

53. Урок на тему: П. КУЛІШ. КРЕДО МИТЦЯ, ЙОГО РОМАНТИЧНА ЛІРИКА («ТРОЄ СХОТІНОК», «ЗАВОРОЖЕНА КРИНИЦЯ»)

54. Урок на тему: П. КУЛІШ «ЧОРНА РАДА» — ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ РОМАН

55. Урок на тему: П. КУЛІШ «ЧОРНА РАДА». ПОКАЗ ПРОТИСТОЯННЯ СИЛ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ І РУЇННИЦТВА

56. Урок на тему: П. КУЛІШ «ЧОРНА РАДА». ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗІВ ТВОРУ

57. Урок на тему: Марко Вовчок. Життя і творчість. «Максим Гримач». Романтичність твору, особливості його сюжету, характеротворення

58. Урок на тему: МАРКО ВОВЧОК «МАКСИМ ГРИМАЧ». ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ВИНИ ЯК УСЕЛЮДСЬКЕ ПОЧУТТЯ

59. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. («НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: М. ГОГОЛЬ, Т. ШЕВЧЕНКО, П. КУЛІШ, МАРКО ВОВЧОК»)

60. Урок на тему: ВСТУП. БЕСІДА. ЛІТЕРАТУРА ХХ ст. — МИСТЕЦТВО ОНОВЛЕНИХ ТРАДИЦІЙ І СМІЛИВОГО НОВАТОРСТВА

61. Урок на тему: І. БАГРЯНИЙ — ОДИН ІЗ НАЙТАЛАНОВИТІШИХ ІЗ КОГОРТИ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ. «ТИГРОЛОВИ» — АВАНТЮРНО-ПРИГОДНИЦЬКИЙ РОМА

62. Урок на тему: І. БАГРЯНИЙ «ТИГРОЛОВИ». ГУМАНІСТИЧНА ІДЕЯ ПЕРЕМОГИ ДОБРА НАД ЗЛОМ

63. Урок на тему: І. БАГРЯНИЙ «ТИГРОЛОВИ». СИЛЬНИЙ ТИП УКРАЇНСЬКОЇ ЛЮДИНИ — ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ ПИСЬМЕННИКА

64. Урок на тему: ВІЗУАЛЬНА (ЗОРОВА) ПОЕЗІЯ СЬОГОДНІ (М. МІРОШНИЧЕНКО, В. ЖЕНЧЕНКО, М. САРМА-СОКОЛОВСЬКИЙ, А. МОЙСІЄНКО)

65. Урок на тему: В. ГЕРАСИМ’ЮК. СПОВІДЬ ДУШІ У ВІРШАХ СУЧАСНОГО ПОЕТА («ЧОЛОВІЧИЙ ТАНЕЦЬ», «ПЕРШИЙ СНІГ», «ЖИВА ВАТРА»)

66. Урок на тему: Література рідного краю. Життя і творчість Х. Д. Алчевської

67. Урок на тему: І. ЛИПА. ЖИТТЄВА БІОГРАФІЯ «У НЕВІДОМУ ПУТЬ»

68. Урок на тему: ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. І. ЛИПА. «МАТИ»

69. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. «З ЛІТЕРАТУРИ ХХ ст.»

70. Урок на тему: УРОК-ПІДСУМОК. БЕСІДА ПРО ТВОРИ, ЩО ВИВЧАЛИСЯ УПРОДОВЖ РОКУ Й НАЙБІЛЬШЕ ЗАПАМ’ЯТАЛИСЯ

Конспекти уроків української літератури 9 клас

Комментарии закрыты.