Конспекти уроків української літератури 10 клас

Конспекти уроків української літератури 10 клас

1. Урок на тему: ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ МИСТЕЦТВА. ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА ПРО ЛІТЕРАТУРУ. ПОЧАТКИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ

2. Урок на тему: УМОВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ІІ ПОЛ. ХІХ СТ. НОВИЙ ЕТАП У РОЗВИТКУ РЕАЛІЗМУ, НАТУРАЛІЗМУ, ПІЗНІЙ РОМАНТИЗМ

3. Урок на тему: ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО. ТВОРЧІСТЬ ПИСЬМЕННИКА — НОВИЙ ІМПУЛЬС УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

4. Урок на тему: І. С. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. «КАЙДАШЕВА СІМ’Я» — СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА ПОВІСТЬ-ХРОНІКА. РЕАЛІЗМ ТВОРУ, ВІЧНА АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

5. Урок на тему: І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. «КАЙДАШЕВА СІМ’Я». ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖІВ. МАЙСТЕРНІСТЬ ЗМАЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРІВ КАЙДАША ТА КАЙДАШИХИ

6. Урок на тему: РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ДИСКУСІЯ НА ТЕМУ «ПРИЧИНИ Й НАСЛІДКИ КОНФЛІКТУ МІЖ БАТЬКАМИ ТА ДІТЬМИ В ПОВІСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

7. Урок на тему: ТРАДИЦІЇ НАРОДНОГО ПОБУТУ Й МОРАЛІ, ПЕРЕДАЧАЦІННОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕТИКИ ЗАСОБАМИ КОМІЧНОГО (ГУМОР, ХУДОЖНІ ТРОПИ).

8. Урок на тему: ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. ПОВІСТЬ «МИКОЛА ДЖЕРЯ»

9. Урок на тему: П. Я. РУДЧЕНКО — «ПЕРШИЙ СИМФОНІСТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ» (О. ГОНЧАР). ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ

10. Урок на тему: СКЛАДНІСТЬ І СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ХАРАКТЕРУ ЧІПКИ — ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ РОМАНУ, ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ ВІД ПРАВДОШУКАЧА ДО РОЗБІЙНИКА.

11. Урок на тему: ЛЮДИ «СОЦІАЛЬНОГО ДНА» В РОМАНІ «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?». РОЗДУМ НАД ПРОБЛЕМОЮ ЖИТТЄВОГО ВИБОРУ ПЕРСОНАЖІВ

12. Урок на тему: РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-РОЗДУМ НА ТЕМУ «ЗОБРАЖЕННЯ ПОКРІПАЧЕННЯ УКРАЇНИ В РОМАНІ ПАНАСА МИРНОГО

13. Урок на тему: ІДЕЙНЕ СПРЯМУВАННЯ ТВОРУ. ХУДОЖНЯ МАЙСТЕРНІСТЬ. О. БІЛЕЦЬКИЙ ПРО МІСЦЕ РОМАНУ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ

14. Урок на тему: УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70–90 РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

15. Урок на тему: І. КАРПЕНКО-КАРИЙ — «ВЕЛИКИЙ ОБСЕРВАТОР ЖИТТЯ». (І. ФРАНКО)

16. Урок на тему: КОМЕДІЯ «МАРТИН БОРУЛЯ». ПРАГНЕННЯ СТАТИ ДВОРЯНИНОМ ЯК МІФ ПРО КРАЩЕ ЖИТТЯ. ПСИХОЛОГІЧНА ПЕРЕКОНЛИВІСТЬ ОБРАЗУ МАРТИНА БОРУЛІ

17. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. ЛІТЕРАТУРА 70–90-Х РОКІВ ХІХ СТ. І. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. ПАНАС МИРНИЙ. І. КАРПЕНКО-КАРИЙ

18. Урок на тему: МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. БАГАТОГРАННІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ. ІСТОРИКО-РОМАНТИЧНА ПОВІСТЬ «ОБОРОНА БУШІ»

19. Урок на тему: ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. М. СТАРИЦЬКИЙ. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА ДРАМА З ЖИТТЯ ТЕАТРАЛЬНИХ АКТОРІВ «ТАЛАН»

20. Урок на тему: І. Я. ФРАНКО. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ МИТЦЯ

21. Урок на тему: «ГІМН» — ОДИН ІЗ НАЙКРАЩИХ ТВОРІВ РЕВОЛЮЦІЙНО-ПАТРІОТИЧНОЇ ЛІРИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

22. Урок на тему: «СІКСТИНСЬКА МАДОННА». КРАСА МАТЕРИНСТВА Й ВІЧНОЇ ЖІНОЧОСТІ

23. Урок на тему: ПОЕТИЧНА ЗБІРКА «ЗІВ’ЯЛЕ ЛИСТЯ»: «БЕЗМЕЖНЕЄ ПОЛЕ», «ОЙ ТИ, ДІВЧИНО, З ГОРІХА ЗЕРНЯ», «ЧОГО ЯВЛЯЄШСЯ МЕНІ У СНІ?». МІСЦЕ ЛЮБОВНОЇ ТЕМИ У ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА

24. Урок на тему: І. Я. ФРАНКО. «ЛЕГЕНДА ПРО ВІЧНЕ ЖИТТЯ». ВІРШ-ЗАКЛИК «РОЗВИВАЙСЯ ТИ, ВИСОКИЙ ДУБЕ» — ВІРА В МАЙБУТНЄ СВОЄЇ НАЦІЇ


25. Урок на тему: «ДЕКАДЕНТ» — ПОЕТИЧНЕ КРЕДО І. ФРАНКА

26. Урок на тему: ПОЕМА «МОЙСЕЙ» — ОДНА З ВЕРШИН ТВОРЧОСТІ І. Я. ФРАНКА

27. Урок на тему: НОВЕЛА «СОЙЧИНЕ КРИЛО». ЗОБРАЖЕННЯ ЖІНОЧОЇ ДОЛІ В НОВІТНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. ГУМАНІСТИЧНИЙ ПАФОС НОВЕЛИ

28. Урок на тему: ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І. ФРАНКА. ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА

29. Урок на тему: ЖИТТЯ Й РІЗНОЖАНРОВА ТВОРЧІСТЬ Б. ГРІНЧЕНКА, ЙОГО БАГАТОГРАННА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК МИТЦЯ І ВЧЕНОГО. ОПОВІДАННЯ «КАТОРЖНА»

30. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70–90-х рр. ХІХ ст. СТОРІНКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗИ 70–90-х рр. ХІХ ст.

31. Урок на тему: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

32. Урок на тему: ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ. ПАВЛО ГРАБОВСЬКИЙ. ОГЛЯД ТВОРЧОСТІ

33. Урок на тему: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ ст.

34. Урок на тему: МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ. «ГАРМОНІЙНИЙ ТАЛАНТ ХУДОЖНИКА І ГРОМАДЯНИНА» (С. ЄФРЕМОВ). ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ, ГУМАНІЗМ СВІТОГЛЯДУ

35. Урок на тему: ВІД РЕАЛІЗМУ — ДО ІМПРЕСІОНІЗМУ. ЕВОЛЮЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ СВІДОМОСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО. ПСИХОЛОГІЧНА НОВЕЛА «INTERMEZZO»

36. Урок на тему: «ВЕСЬ СВІТ БУВ ЯК КАЗКА, ПОВНА ЧУДЕС, ТАЄМНИЧА, ЦІКАВА Й СТРАШНА» (ЄДНІСТЬ БУТТЯ ПРИРОДИ І ЛЮДИНИ, КАРТИНИ ЖИТТЯ І ПРАЦІ ГУЦУЛІВ

37. Урок на тему: КАРПАТСЬКІ РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА, АБО ВІЧНА ТАЇНА КОХАННЯ. (ОБРАЗИ ІВАНА Й МАРІЧКИ В ПОВІСТІ «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ» М. КОЦЮБИНСЬКОГО

38. Урок на тему: ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА — «РОБІТНИЦЯ СВОГО НАРОДУ», «ПИШНА ТРОЯНДА В САДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ». (ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ

39. Урок на тему: ПОВІСТЬ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «ЗЕМЛЯ» — ПСИХОЛОГІЧНЕ ТРАКТУВАННЯ ВІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДИНИ І ЗЕМЛІ, ЗЛОЧИНУ Й КАРИ НА УКРАЇНСЬКОМУ МАТЕРІАЛІ

40. Урок на тему: ОБРАЗИ ПОВІСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «ЗЕМЛЯ». ДУХОВНІ ОРІЄНТИРИ ТВОРУ

41. Урок на тему: ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. ХОЧУ БУТИ ЛЮДИНОЮ! (ЗА ПОВІСТЮ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «ЛЮДИНА»)

42. Урок на тему: «БЕТХОВЕН УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА». (ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА)

43. Урок на тему: НОВЕЛА «КАМІННИЙ ХРЕСТ» — ПСИХОЛОГІЧНЕ РОЗКРИТТЯ ТЕМИ ЕМІГРАЦІЇ. НОВАТОРСТВО ПИСЬМЕННИКА. ІДЕЯ НЕРОЗРИВНОЇ ЄДНОСТІ ІВАНА ДІДУХА

44. Урок на тему: «НА ШЛЯХ Я ВИЙШЛА РАННЬОЮ ВЕСНОЮ І ТИХИЙ СПІВ НЕСМІЛИВИЙ ЗАСПІВАЛА». ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

45. Урок на тему: ЛІРИКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ. «CONTRA SPEM SPERO!» — СВІТОГЛЯДНА ДЕКЛАРАЦІЯ СИЛЬНОЇ ВОЛЬОВОЇ ОСОБИСТОСТІ. ГРОМАДЯНСЬКА ЛІРИКА

46. Урок на тему: Пейзажна лірика Лесі Ук раїнки. «Хвиля», «Стояла я і слухала весну». Утвердження духовної цінності почуття любові у віршах інтимної лірики. «Все-все покинуть, до тебе полинуть», «Уста говорять: “Навіки згинув!..”»

47. Урок на тему: ДРАМА-ФЕЄРІЯ «ЛІСОВА ПІСНЯ». ФОЛЬКЛОРНО-МІФОЛОГІЧНА ОСНОВА СЮЖЕТУ

48. Урок на тему: ОБРАЗИ ДРАМИ-ФЕЄРІЇ «ЛІСОВА ПІСНЯ». ПРИРОДА Й ЛЮДИНА У ТВОРІ.

49. Урок на тему: РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-РОЗДУМ НА ТЕМУ «НЕВМИРУЩІСТЬ ДУХОВНОЇ КРАСИ ЗА ДРАМОЮ-ФЕЄРІЄЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ЛІСОВА ПІСНЯ»

50. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. ТВОРЧІСТЬ М. КОЦЮБИНСЬКОГО, О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, В. СТЕФАНИКА, ЛЕСІ УКРАЇНКИ

51. Урок на тему: М. ВОРОНИЙ — «ІДЕОЛОГ» МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ, БАГАТОГРАННА ДІЯЛЬНІСТЬ

52. Урок на тему: ЗМІСТ І ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЇ М. ВОРОНОГО. МОТИВ НЕОБХІДНОСТІ ДЛЯ ПОЕТА БУТИ «ЦІЛИМ ЧОЛОВІКОМ» У ВІРШІ «ІВАНОВІ ФРАНКОВІ»

53. Урок на тему: ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (О. КАНДИБА). ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. СВІТОГЛЯДНІ ПЕРЕКОНАННЯ

54. Урок на тему: ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (О. КАНДИБА). НЕОРОМАНТИЧНІ, СИМВОЛІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ТВОРЧОСТІ. ПРАГНЕННЯ ГАРМОНІЇ ЛЮДИНИ Й ПРИРОДИ, МАЙСТЕРНІСТЬ…

55. Урок на тему: ДРАМА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ «ПО ДОРОЗІ В КАЗКУ». ТРАГІЧНА СУПЕРЕЧНІСТЬ МІЖ ДУХОВНІСТЮ, МРІЄЮ Й ЖОРСТОКІСТЮ

56. Урок на тему: РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ВИСТУП НА ТЕМУ «ПАМ’ЯТНИК МОЄМУ УЛЮБЛЕНОМУ ПИСЬМЕННИКОВІ»

57. Урок на тему: ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА — ОДНОГО З НАЙВИДАТНІШИХ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ

58. Урок на тему: ПОЄДНАННЯ РЕАЛІСТИЧНОГО ЗМАЛЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ Й ФІЛОСОФСЬКОГО ПІДТЕКСТУ В НОВЕЛІ В. ВИННИЧЕНКА «МОМЕНТ»

59. Урок на тему: ОБРАЗ ПАННИ — УТІЛЕННЯ ІДЕЇ ВІЧНОЇ ЖІНОЧНОСТІ ТА КРАСИ

60. Урок на тему: РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ВІДГУК НА САМОСТІЙНО ПРОЧИТАНИЙ ХУДОЖНІЙ ТВІР (ПИСЬМОВО)

61. Урок на тему: ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ. «Я ПРОТИ ПРАВДИ НЕ ГРІШИВ, БО В ПРАВДІ ВСЯ КРАСА» (ОГЛЯД ЖИТТЄВОГО І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ПАВЛА КЛЮЧИНИ)

62. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. ТВОРЧІСТЬ М. ВОРОНОГО, О. ОЛЕСЯ, В. ВИННИЧЕНКА

63. Урок на тему: УРОК-ПІДСУМОК. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ

Конспекти уроків української літератури 10 клас

Комментарии закрыты.