Конспекти уроків української літератури 11 клас

Конспекти уроків української літератури 11 клас

1. Урок на тему: Суспільно-історичні умови розвитку української літератури XX ст., основні стильові напрями

2. Урок на тему: Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина — найбільший модерніст цього періоду. Феномен «кларнетизму». «Арфами, арфами…», «О панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить?..»

3. Урок на тему: П. Тичина. «Одчиняйте двері…». Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу. Уславлення борців за Вільну Україну у вірші «Пам’яті тридцяти»

4. Урок на тему: Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х рр. Михайль Семенко — поет-футурист. Урбаністичні мотиви лірики («Бажання», «Місто», «Запрошення»)

5. Урок на тему: Київські «неокласики». Микола Зеров. Різногранний творчий шлях митця. «Київ — традиція». Філософічність, афористичність лірики

6. Урок на тему: Максим Рильський. «Молюсь і вірю…», «Солодкий світ!..». Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі

7. Урок на тему: Євген Плужник — один із провідних поетів «розстріляного відродження». Сповідальність, ліричність, філософічність поезії «Для вас, історики майбутні…»

8. Урок на тему: Є. Плужник. «Вчись у природи творчого спокою…», «Ніч… А човен — як срібний птах!», «Річний пісок…». Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мить і вічність у чуттєвому вираженні

9. Урок на тему: Розвиток української прози 20-х років XX ст. Микола Хвильовий. Біографія письменника, його провідна роль у літературному житті 1920-х рр.

10. Урок на тему: Микола Хвильовий. «Я (Романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі

11. Урок на тему: Микола Хвильовий. «Кіт у чоботях», «Вальдшнепи», «Сентиментальна історія», «Санаторійна зона» (на вибір)

12. Урок на тему: Григорій Косинка. Творча біографія прозаїка. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Новела «В житах» — пошуки порушеної гармонії

13. Урок на тему: Григорій Косинка. «В житах». Вітаїстичний пафос новели, імпресіоністична настроєвість

14. Урок на тему: Контрольна робота № 1. Українська література 1920-1930 рр. Поезія. Проза

15. Урок на тему: Юрій Яновський. Творча біографія митця. Роман «Вершники». Ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим у новелі «Подвійне коло»

16. Урок на тему: Ю. Яновський. «Дитинство». Ідея нетлінної вартості національних основ буття. Утвердження загальнолюдських ідеалів вірності й кохання в новелі «Шаланда в морі»

17. Урок на тему: Валер’ян Підмогильний. Життєвий і творчий шлях письменника

18. Урок на тему: Валер’ян Підмогильний. «Місто». Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі. Зображення «цілісної» людини

19. Урок на тему: Життя і творчість Остапа Вишні. «Моя автобіографія» — гумористична розповідь письменника про свій життєвий шлях

20. Урок на тему: «Як варити і їсти суп із дикої качки», «Сом». Оптимізм, любов до природи, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні

21. Урок на тему: Розвиток національного театру, драматургії 1920-1930 рр. Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша. Зв’язок із театром Л. Курбаса

22. Урок на тему: Микола Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації

23. Урок на тему: М. Куліш. «Мина Мазайло». Сатиричне викриття бездуховності обивателів, які зрікаються своєї мови. Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів та ситуацій

24. Урок на тему: Контрольний твір-роздум на тему: «Значення п’єси Миколи Куліша «Мина Мазайло» вчора й сьогодні»

25. Урок на тему: Література в Західній Україні до 1939 р. Життя й творчість Богдана-Ігоря Антонича. «Автопортрет», «Вишні». Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій

26. Урок на тему: Богдан-Ігор Антонич. Поезії «Зелена Євангелія», «Дороги», «Різдво». Міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів

27. Урок на тему: Осип Турянський. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Поза межами болю». Загальнолюдські мотиви й гуманістичні цінності

28. Урок на тему: О. Турянський. «Поза межами болю». Ідея перемоги духа над матерією

29. Урок на тему: Дискусія-узагальнення на тему: «У чому сенс життя?» (За твором Осипа Турянського «Поза межами болю»)

30. Урок на тему: Контрольна робота № 2. Українська література 1920-1930 рр. Проза. Драматургія. Українська література за межами України

31. Урок на тему: Еміграційна література (огляд). «Празька поетична школа» української поезії та її представники

32. Урок на тему: Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом», «Стилет чи стилос?..». Ностальгічні мотиви, філософічність поезій

33. Урок на тему: Проза У. Самчука, Т. Осьмачки, Д. Гуменної, Наталени Королевої. Основні віхи життя й творчості І. Багряного

34. Урок на тему: І. Багряний. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за своє визволення. Жанрові особливості

35. Урок на тему: Українська література 1940-1950 рр. О. Довженко — відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно

36. Урок на тему: О. Довженко. «Україна в огні». Національні й загальнолюдські проблеми

37. Урок на тему: О. Довженко. «Зачарована Десна». Історія написання, автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого й сучасного. Морально-етичні проблеми

38. Урок на тему: Усний твір-роздум «Моральна краса й духовна велич людини в кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна»»

39. Урок на тему: Провідні тенденції розвитку української літератури в другій половині XX — початку XXI ст.

40. Урок на тему: «Шістдесятництво» як культурологічне й соціальне явище. Василь Симоненко — «Витязь молодої української поезії». «Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…»

41. Урок на тему: Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача. Пісня «Два кольори», що стала народною

42. Урок на тему: ІВАН ДРАЧ. «БАЛАДА ПРО СОНЯШНИК» — ПОЕТИЧНИЙ РОЗДУМ ПРО СУТЬ МИСТЕЦТВА

43. Урок на тему: Микола Вінграновський — поет, прозаїк, кіномитець. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…». Несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії

44. Урок на тему: Ліна Костенко. Життя й творчість письменниці. Особливості індивідуального стилю. «Страшні слова, коли вони мовчать…», «Українське альфреско»

45. Урок на тему: Ліна Костенко. Інтимна, пейзажна й філософська лірика («Хай буде легко. Дотиком пера…», «Я вранці голос горлиці люблю…», «Недумано, негадано…»)

46. Урок на тему: Роман у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання

47. Урок на тему: Нелюди й люди в романі Л. Костенко «Маруся Чурай». Центральні проблеми твору

48. Урок на тему: Контрольний твір на тему: «Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у творчості Ліни Костенко»

49. Урок на тему: «Як добре те, що смерті не боюсь я…». Літопис життя й творчості Василя Стуса

50. Урок на тему: Контрольна робота № 3. Еміграційна література. Українська література 1940-1950 рр. Українська література другої половини XX — початку XXI ст. Поети-шістдесятники

51. Урок на тему: Проза другої половини XX ст. Олесь Гончар. Загальна характеристика творчого доробку, громадянська й життєва позиція, роль у духовному відродженні нації

52. Урок на тему: О. Гончар. «За мить щастя». Краса й сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини

53. Урок на тему: О. Гончар. Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка»

54. Урок на тему: Григір Тютюнник. Життєвий і творчий шлях письменника

55. Урок на тему: Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном». Образ любові як втілення високої християнської цінності

56. Урок на тему: Валерій Шевчук. Життя й творчість митця. Повість-преамбула до роману «Дім на горі»

57. Урок на тему: Валерій Шевчук. «Дім на горі». Жіноче начало й чоловіче у творі. Притчевість образів, епізодів. Барокове поєднання високого (духовного) й низького (буденного)

58. Урок на тему: Загальна характеристика української історичної прози. Павло Загребельний. Життєвий і творчий шлях

59. Урок на тему: П. Загребельний. «Диво». Історична основа й художній вимисел у творі. Аналіз образів-персонажів. Наскрізні проблеми роману

60. Урок на тему: Література кінця XX — початку XXI ст. На шляху до нового відродження. Літературні угруповання

61. Урок на тему: Вияв постмодернізму в українській літературі останнього часу. Сучасні часописи та альманахи

62. Урок на тему: Російськомовна українська поезія та її особливості (огляд)

63. Урок на тему: Контрольна робота № 4. Проза другої половини XX ст. Українська історична проза. Сучасна українська література

64. Урок на тему: «Україна у нас одна». Велич минулого й віра в щасливе майбутнє у творах Данила Кулиняка

65. Урок на тему: Усе починається з любові. Життєвий і творчий шлях Михайла Шевченка

Конспекти уроків української літератури 11 клас

Комментарии закрыты.