Конспекти уроків української мови 10 клас

 Конспекти уроків української мови 10 клас

1. Урок на тему: МОВЛЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ СТИЛІСТИКИ Й КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ. СТИЛІСТИКА ТА ЇЇ ПІДРОЗДІЛИ: СТИЛІСТИКА МОВИ Й СТИЛІСТИКА МОВЛЕННЯ

2. Урок на тему: ДВА РІВНІ ВОЛОДІНЯ МОВОЮ: МОВЛЕНЯ . ДВА РІВНІ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ: ПРАВИЛЬНЕ Й КОМУНІКАТИВНО ДОЦІЛЬНЕ. СИНОНІМІКА Й ВАРІАТИВНІСТЬ. СТИЛІСТИЧНА НОРМА Й СТИЛІСТИЧНА ПОМИЛКА

3. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РІЗНОВИДИ АУДІЮВАННЯ Й ЧИТАННЯ

4. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 2. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ

5. Урок на тему: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКОВОГО СКЛАДУ . ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ ЗВУКОВІДТВОРЕННЯ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ

6. Урок на тему: НОРМИ ВИМОВИ. ВИМОВА ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

7. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 3. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

8. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 4. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

9. Урок на тему: ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. МИЛОЗВУЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ —ХАРАКТЕРНА ОЗНАКА ВСІХ ЇЇ СТИЛІВ

10. Урок на тему: ОРФОЕПІЧНІ НОРМИ — ПРАВИЛЬНА ВИМОВА ГОЛОСНИХ . ОРФОЕПІЧНІ НОРМИ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ, ЗВУКОСПОЛУЧЕНЬ І НАГОЛОСУ В СЛОВАХ

11. Урок на тему: ПОЗНАЧЕНЯ НА ПИСЬМІ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ . ПОЗНАЧЕННЯ НА ПИСЬМІ ЗВУКІВ. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ М’ЯКОГО ЗНАКА

12. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 5. ВИСТУП НА ЗБОРАХ, СЕМІНАРАХ (ЗАЗДАЛЕГІДЬ НЕ ПІДГОТОВЛЕНИЙ)

13. Урок на тему: ПОЗНАЧЕННЯ НА ПИСЬМІ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ АПОСТРОФА

14. Урок на тему: СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ М’ЯКОГО ЗНАКА Й АПОСТРОФА

15. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

16. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 6. ВИСТУП НА ЗБОРАХ, СЕМІНАРАХ (ПІДГОТОВЛЕНИЙ)

17. Урок на тему: «НАВКОЛО СВІТУ ЗА 45 ХВИЛИН» (СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ ВЕЛИКОЇ БУКВИ)

18. Урок на тему: ПРАВОПИС СЛІВ ІЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ

19. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 7–8. КОНТРОЛЬНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

20. Урок на тему: СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ СЛІВ ІЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ

21. Урок на тему: ПРАВОПИС СЛІВ З ПОДВОЄННЯМ І ПОДОВЖЕННЯМ ПРИГОЛОСНИХ

22. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 9. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ — ОБГОВОРЕННЯ САМОСТІЙНО ОБРАНОЇ ТЕМИ

23. Урок на тему: ПРАВОПИС СЛІВ ЗІ СПРОЩЕННЯМ У ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

24. Урок на тему: СКЛАДНІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

25. Урок на тему: ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

26. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

27. Урок на тему: СЛОВО ТА ЙОГО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

28. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 10. УСНИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ (СТАТТЯ В ГАЗЕТУ)

29. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 11. КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

30. Урок на тему: СТИЛІСТИЧНО НЕЙТРАЛЬНА ЛЕКСИКА. ЕМОЦІЙНО Й ЕКСПРЕСИВНО ЗАБАРВЛЕНІ ЗАСОБИ, ЩО НАДАЮТЬ МОВЛЕННЮ СТИЛЬОВОГО ВІДТІНКУ

31. Урок на тему: КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

32. Урок на тему: СПЕЦИФІЧНО ПОБУТОВА ЛЕКСИКА. ПРОСТОРІЧНІ СЛОВА

33. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 12. КОНСПЕКТ ПРОЧИТАНОГО (ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ СТАТТІ)

34. Урок на тему: ПРОФЕСІЙНО-ВИРОБНИЧА, НАУКОВА Й ДІЛОВА ЛЕКСИКА

35. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 13. КОНСПЕКТ ПРОЧИТАНОГО (ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ СТАТТІ)

36. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 14. ВИСТУП ПРОБЛЕМНОГО ХАРАКТЕРУ НА ЗБОРАХ, СЕМІНАРАХ

37. Урок на тему: ДІАЛЕКТНІ СЛОВА, СФЕРИ ЇХ УЖИВАННЯ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

38. Урок на тему: ЗАСТАРІЛІ СЛОВА, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ

39. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 15. ТЕМАТИЧНІ ВИПИСКИ, ПЛАН (СКЛАДНИЙ)

40. Урок на тему: ЗАПОЗИЧЕНІ СЛОВА, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ

41. Урок на тему: НЕОЛОГІЗМИ, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ

42. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

43. Урок на тему: ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ (КОНТЕКСТУАЛЬНІ СИНОНІМИ, ПЕРИФРАЗИ; ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛІВ)

44. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИ Х УМІНЬ № 16. ТЕЗИ

45. Урок на тему: ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ

46. Урок на тему: ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

47. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 17. КОНСПЕКТ ЯК РІЗНОВИД СТИСЛОГО ПЕРЕКАЗУ ВИСЛОВЛЮВАНЬ, ЩО СПРИЙМАЮТЬСЯ НА СЛУХ

48. Урок на тему: АНТОНІМИ. ПАРОНІМИ. ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАРОНІМІВ У МОВЛЕННІ

49. Урок на тему: ОСНОВНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

50. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 18–19. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

51. Урок на тему: БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ БАГАТОЗНАЧНОСТІ, СИНОНІМІЇ ТА АНТОНІМІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

52. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 20. БІБЛІОГРАФІЯ. АНОТАЦІЯ

53. Урок на тему: СИНОНІМІЯ І АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

54. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

55. Урок на тему: СТИЛІСТИЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИН СЛОВА: ПРЕФІКСІВ І СУФІКСІВ

56. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 21. УСНИЙ ВІДГУК ТВІР МИСТЕЦТВА В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

57. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 22. ПИСЬМОВИЙ ВІДГУК на ТВІР МИСТЕЦТВА

58. Урок на тему: СТИЛІСТИЧНе ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ

59. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 23. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ

60. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 24. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. СУБСИДІЯ, ВАУЧЕР, ПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

61. Урок на тему: ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В КОРЕНЯХ

62. Урок на тему: ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В ПРЕФІКСАХ

63. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 25. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ФІНАНСОВА ІДЕНТИФІКАЦІЙНА КАРТКА, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД

64. Урок на тему: ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В СУФІКСАХ

65. Урок на тему: КОРІНЬ, ПРЕФІКС І СУФІКС: ЗНАЧЕННЯ, ВИМОВА, ПРАВОПИС І СТИЛІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

66. Урок на тему: КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО СТИЛЮ

67. Урок на тему: АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ

68. Урок на тему: ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗА РІК

Конспекти уроків української мови 10 клас

Комментарии закрыты.