Конспекти уроків української мови 9 клас

Конспекти уроків української мови 9 клас

1. Урок на тему: РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

2. Урок на тему: ПРОСТЕ НЕУСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НЬОМУ

3. Урок на тему: ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НЬОМУ

4. Урок на тему: ОСНОВНІ ПУНКТОГРАМИ В ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ

5. Урок на тему: УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

6. Урок на тему: ПРЯМА МОВА. ІНТОНУВАННЯ РЕЧЕНЬ З ПРЯМОЮ МОВОЮ

7. Урок на тему: РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ПРЯМОЮ МОВОЮ

8. Урок на тему: НЕПРЯМА МОВА ЯК ЗАСІБ ПЕРЕДАЧІ ЧУЖОЇ МОВИ. ЗАМІНА ПРЯМОЇ МОВИ НЕПРЯМОЮ

9. Урок на тему: УСНИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ

10. Урок на тему: ПИСЬМОВИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ (НА ОСНОВІ КІЛЬКОХ ДЖЕРЕЛ)

11. Урок на тему: ЦИТАТА ЯК СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ЧУЖОЇ МОВИ

12. Урок на тему: ДІАЛОГ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В ДІАЛОЗІ

13. Урок на тему: СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ, ОБГОВОРЕННЯ САМОСТІЙНО ОБРАНОЇ ТЕМИ

14. Урок на тему: КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

15. Урок на тему: СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ, З СУРЯДНИМ І ПІДРЯДНИМ ЗВ’ЯЗКОМ

16. Урок на тему: ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗАЯВА. АВТОБІОГРАФІЯ

17. Урок на тему: СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ, ЙОГО БУДОВА І ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ В НЬОМУ

18. Урок на тему: СМИСЛОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

19. Урок на тему: РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

20. Урок на тему: СИНОНІМІКА СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З РІЗНИМИ СПОЛУЧНИКАМИ, А ТАКОЖ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ

21. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

22. Урок на тему: СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ, ЙОГО БУДОВА І ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ В НЬОМУ

23. Урок на тему: ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ. РОЗРІЗНЕННЯ СПОЛУЧНИКІВ І СПОЛУЧНИХ СЛІВ

24. Урок на тему: СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОЗНАЧАЛЬНИМИ

25. Урок на тему: СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ З’ЯСУВАЛЬНИМИ

26. Урок на тему: УСНИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

27. Урок на тему: ПИСЬМОВИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

28. Урок на тему: ОСНОВНІ ТИПИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ СПОСОБУ ДІЇ ТА СТУПЕНЯ …

29. Урок на тему: СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ ЧАСУ, УМОВИ, МІСЦЯ, МЕТИ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКУ, ДОПУСТУ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ)

30. Урок на тему: СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ)

31. Урок на тему: РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОПІДРЯДНОМУ РЕЧЕННІ

32. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

33. Урок на тему: СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ

34. Урок на тему: РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОПІДРЯДНОМУ РЕЧЕННІ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ

35. Урок на тему: СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ)

36. Урок на тему: БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ: СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЙОГО ЧАСТИНАМИ

37. Урок на тему: ОСОБЛИВОСТІ ІНТОНАЦІЇ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ

38. Урок на тему: УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

39. Урок на тему: ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

40. Урок на тему: КОМА І КРАПКА З КОМОЮ МІЖ ЧАСТИНАМИ БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

41. Урок на тему: ДВОКРАПКА В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

42. Урок на тему: ТИРЕ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

43. Урок на тему: РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ)

44. Урок на тему: ДОПОВІДЬ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ І СУСПІЛЬНУ ТЕМИ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

45. Урок на тему: СИНОНІМІКА СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ СПОЛУЧНИКАМИ, БЕЗ СПОЛУЧНИКІВ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ

46. Урок на тему: КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

47. Урок на тему: СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ (СПОЛУЧНИКОВИМ І БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ)

48. Урок на тему: СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ)

49. Урок на тему: УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

50. Урок на тему: ПИСЬМОВИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТІВ. НАУКОВОГО СТИЛЮ (НА ОСНОВІ КІЛЬКОХ ДЖЕРЕЛ)

51. Урок на тему: РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У СКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ

52. Урок на тему: РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У СКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ)

53. Урок на тему: ТЕЗИ ПРОЧИТАНОГО (ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ЧИ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ СТАТТІ)

54. Урок на тему: КОНСПЕКТУВАННЯ ЯК РІЗНОВИД СТИСЛОГО ПЕРЕКАЗУ ПОЧУТОГО

55. Урок на тему: ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ В ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ

56. Урок на тему: УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З РОЗДІЛУ «СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ»

57. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

58. Урок на тему: СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ, ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ

59. Урок на тему: СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ І АБЗАЦ

60. Урок на тему: ВИДИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ТЕКСТІ

61. Урок на тему: ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ТЕКСТІ

62. Урок на тему: ОПОВІДАННЯ НА САМОСТІЙНО ОБРАНУ ТЕМУ

63. Урок на тему: АКТУАЛЬНЕ ЧЛЕНУВАННЯ У ВИСЛОВЛЮВАННІ: ВІДОМЕ Й НОВЕ

64. Урок на тему: СТРУКТУРУВАННЯ СКЛАДНИХ СИНТАКСИЧНИХ ЦІЛИХ У ВИСЛОВЛЮВАННЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО РІЗНИХ ТИПІВ МОВЛЕННЯ

65. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)

66. Урок на тему: СЛОВО ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ

67. Урок на тему: ПИСЬМОВИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА СУСПІЛЬНУ ТЕМУ

68. Урок на тему: МОВНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РЕЧЕННЯ. ОСНОВНІ ПУНКТОГРАМИ

69. Урок на тему: ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗА РІК

Конспекти уроків української мови 9 клас

Комментарии закрыты.