Конспекти уроків фізики 7 клас

Конспекти уроків фізики 7 клас

1. Урок на тему: Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові явища

2. Урок на тему: Методи дослідження фізичних явищ.Фізичні величини та їх одиниці. Лабораторна робота № 1. «Фізичний кабінет. Правила»

3. Урок на тему: Вимірювання та вимірювальні прилади Лабораторна робота № 2.

4. Урок на тему: Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених

5. Урок на тему: Навколишній світ, в якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час.

6. Урок на тему: Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Лабораторна робота № 4. «Вимірювання лінійних розмірів тіл»

7. Урок на тему: Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Сила Лабораторна робота № 5. «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і газів»

8. Урок на тему:

9. Урок на тему: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл

10. Урок на тему: Будова речовини. Атоми та молекули. Б удова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від

11. Урок на тему: Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розм

12. Урок на тему: Густина речовини. Розв’язування задач

13. Урок на тему: Розв’язування задач Лабораторна робота № 7. Визначення густини твердих тіл і рідин

14. Урок на тему: Розв’язування задач Лабораторна робота № 8. Дослідження явища дифузії в рідинах і газах

15. Урок на тему: Тематичне оцінювання

16. Урок на тему: Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла. Світловий промінь

17. Урок на тему: Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало Лабораторна робота № 9. Вивчення законів відбивання світла за допомогою пл

18. Урок на тему: Розв’язування задач на прямолінійне поширення та відбивання світла

19. Урок на тему: Проходження світла в різних оптичних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ

20. Урок на тему: Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори

21. Урок на тему: Розв’язування задач Лабораторна робота № 10. Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору

22. Урок на тему: Розв’язування задач на відбивання та заломлення світла

23. Урок на тему: Тематичне оцінювання

24. Урок на тему: Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза

25. Урок на тему: Розв’язування задач Лабораторна робота № 11. Визначення фокусної відстані тонкої лінзи

26. Урок на тему: Фотометрія. Сила світла та освітленість

27. Урок на тему: Око. Вади зору. Окуляри

28. Урок на тему: Оптичні прилади

29. Урок на тему: Розв’язування задач Лабораторна робота № 12. Складання найпростішого оптичного приладу

30. Урок на тему: Тематичне оцінювання

Конспекти уроків фізики 7 клас

Комментарии закрыты.