Конспекти уроків фізики 9 клас

Конспекти уроків фізики 9 клас

1. Урок на тему: Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження

2. Урок на тему: Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

3. Урок на тему: Лабораторна робота № 1 «Дослідження взаємодії заряджених тіл»

4. Урок на тему: Розв’язання задач.

5. Урок на тему: Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи.

6. Урок на тему: Контрольна робота № 1 з теми: «Електричне поле».

7. Урок на тему: Електричний струм. Дії електричного струму.

8. Урок на тему: Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах.

9. Урок на тему: Електричне коло. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори.

10. Урок на тему: Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму.

11. Урок на тему: Лабораторна робота № 2 «Вимірювання сили струму за допомогою амперметра».

12. Урок на тему: Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги.

13. Урок на тему: Лабораторна робота № 3 «Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра».

14. Урок на тему: Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір про

15. Урок на тему: Розв’язання задач.

16. Урок на тему: Залежність опору провідників від температури.

17. Урок на тему: Розв’язання задач.

18. Урок на тему: Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола.

19. Урок на тему: Лабораторна робота № 4 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра».

20. Урок на тему: Лабораторна робота № 5 «Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника та площі його поперечного перерізу,

21. Урок на тему: Розв’язання задач.

22. Урок на тему: З’єднання провідників.

23. Урок на тему: Розрахунки простих електричних кіл.

24. Урок на тему: Лабораторна робота № 6 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників».

25. Урок на тему: Лабораторна робота № 7 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників».

26. Урок на тему: Розв’язання задач.

27. Урок на тему: Робота й потужність електричного струму. За кон Джоуля— Ленца. Електронагрівальні прилади.

28. Урок на тему: Лабораторна робота № 8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму».

29. Урок на тему: Розв’язання задач.

30. Урок на тему: Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи.

31. Урок на тему: Контрольна робота № 2 з теми: «Електричний струм» (частина 1)

32. Урок на тему: Надпровідність. Струм в металах.

33. Урок на тему: Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу.

34. Урок на тему: Лабораторна робота № 9 «Дослідження явища електролізу».

35. Урок на тему: Розв’язання задач.

Конспекти уроків фізики 9 клас

Комментарии закрыты.