Конспекти уроків історії України 8 клас

Конспекти уроків історії України 8 клас

1. Урок на тему: Вступ. Історія України у курсі 8 класу

2. Урок на тему: Українські землі в XVI ст.

3. Урок на тему: Люблінська унія

4. Урок на тему: Православні братства

5. Урок на тему: Берестейська унія

6. Урок на тему: Запорозька Січ

7. Урок на тему: Українське козацтво наприкінці XVI ст.

8. Урок на тему: Культура України ХVІ ст. Розвиток освіти

9. Урок на тему: Розвиток українського мистецтва

10. Урок на тему: Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі в XVI ст.»

11. Урок на тему: Оцінювання знань за темою «Українські землі в XVI ст.»

12. Урок на тему: Економічний розвиток українських земель у першій половині XVII ст.

13. Урок на тему: Церковне життя після Берестейської унії    

14. Урок на тему: Гетьман Конашевич-Сагайдачний

15. Урок на тему: Козацько-селянські повстання 20–30-х років XVII ст.

16. Урок на тему: Українська культура першої половини XVII ст. Розвиток освіти та літератури

17. Урок на тему: Українське мистецтво першої половини XVII ст.

18. Урок на тему: Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі в першій половині XVIІ ст.»

19. Урок на тему: Оцінювання знань за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.»

20. Урок на тему: Передумови Національно-визвольної війни

21. Урок на тему: Розгортання Національно-визвольної війни в 1648 — на поч. 1649 рр.

22. Урок на тему: Воєнно-політичні події 1649 –1651 рр.

23. Урок на тему: Українська гетьманська держава

24. Урок на тему: Воєнно-політичні події 1652–1653 р

25. Урок на тему: Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин

26. Урок на тему: Українсько-московський договір 1654 р. Воєнні дії в 1654 –1655 рр.

27. Урок на тему: Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої

28. Урок на тему: Оцінювання знань за темою «Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.

29. Урок на тему: Воєнно-політичні події 1656–1657 рр.

30. Урок на тему: Україна в роки правління гетьмана Івана Виговського

31. Урок на тему: Від Переяславського договору 1659 р. до Андрусівського перемир’я

32. Урок на тему: Гетьманщина в 60–80-х рр. ХVІІ ст.

33. Урок на тему: Політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVII ст.

34. Урок на тему: Запорозька Січ

35. Урок на тему: Господарське, церковне та культурне життя на українських землях в другій половині ХVІІ ст.

36. Урок на тему: Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі в 60–80-х рр. XVII ст.»

37. Урок на тему: Оцінювання знань за темою «Українські землі в 60–80-ті рр. ХVII ст.»

38. Урок на тему: Гетьманщина наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

39. Урок на тему: Правобережна Україна наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

40. Урок на тему: Україна в подіях Північної війни

41. Урок на тему: Становище в Україні після Полтавської битви

42. Урок на тему: Україна від гетьманування Івана Скоропадського до Правління гетьманського уряду

43. Урок на тему: Українська культура кінця ХVІІ — першої половини ХVІІІ ст.

44. Урок на тему: Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»

45. Урок на тему: Оцінювання знань за темою «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»

46. Урок на тему: Лівобережна Україна в другій половині ХVІІІ ст.

47. Урок на тему: Правобережжя в другій половині ХVІІІ ст.

48. Урок на тему: Західноукраїнські землі у другій половині XVIII ст.

49. Урок на тему: Південна Україна та Запорозька Січ у другій половині ХVІІІ ст.

50. Урок на тему: Культура України другої половини ХVІІІ ст.

51. Урок на тему: Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.»

52. Урок на тему: Оцінювання знань за темою «Українські землі в другій половині XVІІІ ст.»

Конспекти уроків історії України 8 клас

Комментарии закрыты.