Конспекти уроків історії України 9 клас

Конспекти уроків історії України 9 клас

1. Урок на тему: Вступ до історії України

2. Урок на тему: Включення українських земель до складу Російської імперії

3. Урок на тему: Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії

4. Урок на тему: Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині ХІХ ст.

5. Урок на тему: Початок національного відродження

6. Урок на тему: Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні

7. Урок на тему: Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20–30 х рр. ХІХ ст.

8. Урок на тему: Узагальнення знань за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третин

9. Урок на тему: Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці

10. Урок на тему: Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях

11. Урок на тему: Початок промислової революції

12. Урок на тему: Соціально-економічне становище українського населення під владою Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Соціальні рух

13. Урок на тему: Соціальні рухи на західноукраїнських землях

14. Урок на тему: Кирило-Мефодіївське братство

15. Урок на тему: Місце Т. Г. Шевченка в українському національному відродженні

16. Урок на тему: Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848 –1849 рр. в Австрійській імперії

17. Урок на тему: Узагальнення знань за темою «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.»

18. Урок на тему: Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у пер

19. Урок на тему: Розвиток освіти та науки

20. Урок на тему: Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура

21. Урок на тему: Українське мистецтво першої половини ХІХ ст.

22. Урок на тему: Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині

23. Урок на тему: Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях.

24. Урок на тему: Селянська реформа в Наддніпрянській Україні

25. Урок на тему: Економічний розвиток українських земель у пореформений період

26. Урок на тему: еформи адміністративно-політичного управління 60–70-х років ХІХ ст.

27. Урок на тему: Зміни в соціальній структурі українського суспільства

28. Урок на тему: Узагальнення знань за темою «Модернізація українського суспільства

29. Урок на тему: Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Модернізація українського суспільства в середині — другій половині ХІХ

30. Урок на тему: Початок громадівського руху наприкінці 50-х — в 60-і роки

31. Урок на тему: Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст. на західноукраїнських землях

32. Урок на тему: Відродження громадівського руху в 70–90-х роках ХІХ ст.

33. Урок на тему: Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях в другій половині 70–90-ті роки ХІХ ст.

34. Урок на тему: Утворення українських політичних партій

35. Урок на тему: Узагальнення знань за темою «Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині ХІХ ст.»

36. Урок на тему: Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині ХІХ ст.»

37. Урок на тему: Особливості розвитку культури. Розвиток освіти

38. Урок на тему: Розвиток науки й літератури

39. Урок на тему: Українське мистецтво другої половини ХІХ ст.

40. Урок на тему: Становлення та консолідація української нації. Повсякденне життя українців

41. Урок на тему: Узагальнення знань за темою «Духовне життя України в другій половині

42. Урок на тему: Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя України в другій половині ХІХ ст.»

Конспекти уроків історії України 9 клас

Комментарии закрыты.