Контроль соціальний. Що таке контроль?

Контроль соціальний. Що таке контроль?

Контроль (франц. contrerоle — подвійний список) соціальний — спосіб саморегуляції суспільної життєдіяльності, що за допомогою прийнятих у суспільстві соціальних цінностей і норм забезпечує упорядковане функціонування всіх її компонентів. Основною функцією соціального контролю є постійне відтворення пануючих у суспільстві (у т. ч. в трудових колективах) соціальних відносин і структур. Соціальний контроль охоплює усі види контролю, що існують у суспільстві: партійний, державний, суспільний тощо.

Під соціальним контролем розуміють авторитет суспільної думки, гласності результатів, оцінок поводження і діяльності людей. Соціологи найчастіше вивчають ефективність соціальних норм і санкцій у системі соціального контролю трудових колективів, досліджують установки працівників стосовно тих чи інших його форм, виявляють контролюючу роль неформальних груп, особливості девіантної поведінки, можливість появи в системі соціального контролю інновацій тощо.

Контроль соціальний. Що таке контроль?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *