Конфліктна ситуація. Що таке конфліктна ситуація?

Конфліктна ситуація. Що таке конфліктна ситуація?

Конфліктна ситуація (лат. situs — становище) — стан відносин суб’єктів соціальної взаємодії, який обумовлений усвідомленням суб’єктами об’єктивної або суб’єктивної суперечності, взаємовиключення, розбіжності потреб, інтересів, цілей тощо і потенційною готовністю сторін до дій щодо реалізації власних інтересів шляхом подолання протидії та змін існуючого стану речей. Конфліктну ситуацію відокремлюють від власне конфлікту, тому що конфліктна ситуація — це тільки передконфліктна стадія розвитку відносин. Таке ставлення до визначення конфліктної ситуації дає змогу (за наявності усвідомлених суперечностей та готовності до боротьби) виключити з соціальної практики «автоматичний» перехід до конфлікту (боротьби) й пропонує застосування усвідомленого вибору оптимальної стратегії соціальної взаємодії. Некоректне усвідомлення конфліктної ситуації приводить до виникнення конфліктної протидії.

Наявність конфліктної ситуації передбачає такі сценарії розвитку подій: емоційний «вибух» — як правило, деструктивна поведінка суб’єктів, тобто неконтрольований розвиток подій (боротьби); бачення суб’єктами наявної проблеми як питання, що потребує вирішення навіть через активне подолання протидії, боротьби (сторони йдуть на конфлікт усвідомлено); розуміння сторонами об’єктивного характеру суперечностей, застосування методів, що виключають конфліктну взаємодію, — суб’єкти шукають шляхи реалізації поставлених цілей або коригують і узгоджують їх, уникаючи конфлікту; ситуація оцінюється як небезпечна або непотрібна, тому суб’єкти тимчасово відмовляються від своїх цілей. Запровадження категорії «конфліктна ситуація» деталізує аналіз явища конфлікту. Розуміння змісту та науково обґрунтована оцінка конфліктної ситуації дають змогу усвідомлено обирати вид конструктивної взаємодії.

Конфліктна ситуація. Що таке конфліктна ситуація?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *