Конфлікту соціального концепції. Що таке конфлікту соціального концепції?

Конфлікту соціального концепції. Що таке конфлікту соціального концепції?

Конфлікту соціального концепції (лат. conceptio — сприйняття) — різноманітні варіанти теоретичного осмислення причин і наслідків протидій соціальних суб’єктів, механізмів і закономірностей конфліктних інтеракцій, їх ролі в суспільному житті. Усі концепції соціального конфлікту можна умовно поділити на загальносоціологічні («великі») соціологічні теорії; теорії «середнього» соціологічного рівня; особливі (спеціальні) теорії. Концепції соціального конфлікту загальносоціологічного характеру виходять з визнання соціальних конфліктів нормою громадського життя і доводять їх значущість у системі соціальних взаємодій. До них відносять: діалектичну теорію конфлікту (основні ідеї якої висловлені К. Марксом і Р. Дарендорфом); функціоналістську теорію конфлікту (Г. Зіммель, Л. Козер); синтезовані ідеї, які так чи інакше об’єднують певні положення двох перших концепцій (П. ван дер Берг, К. Боулдінг, Ф. Гідденс, Р. Кохен, Д. Рекс та ін.). Концепції соціального конфлікту цієї групи визначають сутність конфліктологічного напряму розвитку соціології. Теорії «середнього» соціологічного рівня концепції соціального конфлікту, на відміну від загальносоціологічних, не претендують на пояснення всього соціального життя як закономірно конфліктного, їх автори зосереджують увагу на осмисленні власне конфлікту як особливого явища, закономірностей його виникнення, протікання та вирішення (Е. Гідденс, К. Бейлі, Г. Блейлак, Л. Крісберг, Т. Ньюм, Ф. Перкін, А. Рапопорт, Т. Шидлін та ін.).

Розроблення концепції соціального конфлікту «середнього» рівня передувало зародженню конфліктології як автономної галузі суспільствознавства, що синтезує висновки про соціальні конфлікти, отримані різними науками. Особливі (спеціальні) концепції соціального конфлікту пов’язані з дослідженням конкретних типів соціальних конфліктів (класових, етнічних, політичних, індивідуально-групових, сімейних, міжособистісних тощо). У сучасних умовах актуалізувалася потреба в розробленні та впровадженні технологій запобігання і вирішення соціальних конфліктів, що підвищить соціальну енергію суспільства, його стійкість.

Конфлікту соціального концепції. Що таке конфлікту соціального концепції?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *