Конфлікт. Що таке конфлікт?

Конфлікт. Що таке конфлікт?

Конфлікт (лат. conflictus — зіткнення) — 1) неминуча і універсальна суперечність, яка притаманна будь-якій системі і виступає джерелом її змін; 2) якість або стан системи, що знаходиться у розвитку; 3) різновид взаємодії суб’єктів, що характеризується подоланням протидії. Наведені визначення не виключають, а доповнюють одне одного, хоч повністю не відображають сутності конфлікта, оскільки термін достатньо універсальний, часто використовується в різних сферах — від боротьби з неживими об’єктами до соціальної протидії, де протилежні сторони представлені індивідами, соціальними групами тощо. Універсальність обумовлює розбіжності у трактуванні і різноманіття визначень. Найпоширеніший підхід до визначення змісту конфлікта — через суперечність як найузагальненіше поняття. Так, розвиток будь-якого явища є складним процесом, який відбувається на основі зародження, розгортання та вирішення об’єктивних суперечностей. Наявність суперечностей, протилежностей та розбіжностей є необхідною, але недостатньою умовою виникнення і розвитку конфлікта. Вони перетворюються на конфлікт за умови безпосередніх дій сторін. Тому визначення конфлікта як зіткнення інтересів (цілей), розбіжності опонентів є некоректним, бо більше відповідає за змістом поняттям «взаємовиключення» або «суперечність» інтересів (цілей), фіксує розбіжності думок, поглядів, оцінок. На підставі такого визначення факт наявності протилежних інтересів або оцінок автоматично фіксує наявність конфлікта, що не відповідає реальності, тому що конфлікт — передусім діяльність (боротьба), певний вид взаємодії суб’єктів щодо вирішення об’єктивної (або суб’єктивно уявленої) та усвідомленої суперечності з метою її розв’язання та зміни існуючої системи стосунків або стану речей.

Конфлікт як протидію сторін на ґрунті об’єктивних або суб’єктивних суперечностей уявляють як процес, у якому дві або більше сторін у своїх прагненнях реалізувати власні інтереси (цілі) перешкоджають одна одній з приводу взаємовиключення цих інтересів, але сторони застосовують різні заходи щодо подолання протидії і продовжують свій рух до поставленої мети. Конфлікт трактують як боротьбу протилежних сторін, суб’єктів взаємодії (індивідів, соціальних груп, класів, держав) за реалізацію взаємовиключних, протилежних потреб, цілей, інтересів, поглядів, цінностей тощо.

Конфлікт. Що таке конфлікт?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *