Конфлікт, Що таке Конфлікт?

Конфлікт, Що таке Конфлікт?

Конфлікт (від лат. cоnfliktus — зіткнення, сутичка) — зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напру, ження і загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень, боротьби, супроводжуваних складними колізіями. Конфлікт у художніх творах реалізується передусім у сюжеті. Якщо від античності до новітніх часів домінували яскраві конфлікти у формі зіткнення, сутички непересічних особистостей (трагедії Есхіла, Б. Шекспіра, комедії Арістофана, Мольєра, М. Гоголя, драми Г. Ібсена, М. Старицького та ін.), то наприкінці XIX — на початку XX ст. в літературі освоювалися нові засоби розкриття конфлікту, як, наприклад, підтекст твору тощо (Ф. Достоєвський, Л. Толстой, А. Чехов, Б. Шоу, Б. Брехт та ін.)

Конфлікт, Що таке Конфлікт?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *