Конфлікт, Що таке Конфлікт?

Конфлікт, Що таке Конфлікт?

Конфлікт (від лат. cоnfliktus — зіткнення, сутичка) — зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напру, ження і загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень, боротьби, супроводжуваних складними колізіями. Конфлікт у художніх творах реалізується передусім у сюжеті. Якщо від античності до новітніх часів домінували яскраві конфлікти у формі зіткнення, сутички непересічних особистостей (трагедії Есхіла, Б. Шекспіра, комедії Арістофана, Мольєра, М. Гоголя, драми Г. Ібсена, М. Старицького та ін.), то наприкінці XIX — на початку XX ст. в літературі освоювалися нові засоби розкриття конфлікту, як, наприклад, підтекст твору тощо (Ф. Достоєвський, Л. Толстой, А. Чехов, Б. Шоу, Б. Брехт та ін.)

Конфлікт, Що таке Конфлікт?