Концепції соціальної структури. Що таке концепції соціальної структури?

Концепції соціальної структури. Що таке концепції соціальної структури?

Концепції соціальної структури — концепції західної соціології, основним об’єктом вивчення яких є соціальні структури. Більшість концепцій соціальної структури, за винятком гуманістичного напряму, прагнуть пояснити поведінку індивіда в групі з погляду його місця в соціальній структурі. Концепції гуманістичного напряму акцентують увагу на вивченні свідомості людини, методів розуміння й інтерпретації дій інших людей. Концепції соціальної структури визнають детермінуючу роль соціальної структури стосовно її складових елементів. Структуру сприймають як динамічне ціле, яке утворює взаємодія її складових. Виокремлюють теоретичний і емпіричний напрями дослідження соціальної структури. Представники першого описують і аналізують соціальну структуру, виходячи з визначених теоретичних припущень про функціонування і розвиток суспільства, прихильники другого — зараховують до змісту соціальної структури тільки ті зразки соціальної взаємодії, які спостерігаються й фіксуються емпіричними методами. У теорії виділяють дві основні моделі соціальної структури: нормативно-ціннісну і категоріальну.

Нормативно-ціннісна модель представлена структурним функціоналізмом, її особливістю є аналітичний поділ соціальної і культурної систем; категоріальна — неомарксизмом і різними версіями технологічного детермінізму, котрі як основні компоненти соціальної структури виокремлюють класи, соціальні верстви, професійні групи та ін. Прихильники неомарксизму підкреслюють зумовленість соціальної структури пануючим способом виробництва і наголошують на суперечностях у соціальній структурі, представники технологічного детермінізму джерелом зміни в структурі вважають технологічні інновації і стверджують, що технічний прогрес здатний вирішити всі суперечності капіталізму.

Концепції соціальної структури. Що таке концепції соціальної структури?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *