Космополітизм. Що таке космополітизм?

Космополітизм. Що таке космополітизм?

Космополітизм (грец. kosmopolitеs — громадянин світу) — тип світогляду, що ґрунтується на запереченні расових, етнічних та ін. меж національно-культурної самобутності, державного суверенітету, патріотизму, стверджуючи ідеї загальнолюдського братерства та єдиного світового суспільства. Першим назвав себе «космополітом», «громадянином світу» представник античної школи кініків Діоген Синопський не з метою ствердження всесвітнього громадянства, а, відповідно до кінічного негативізму, на знак відмови від усіх існуючих державних форм. Космополітизм розглядали як набуття внутрішньо вільним кінічним мудрецем можливості жити всюди, нехтуючи державними, становими, расовими, географічними межами. Кінічні мандрівники підкреслювали свою незалежність, безрідність. Діоген наголошував, що він — громадянин природного універсуму, ойкумени. Християнська середньовічна думка вивчає ідею космополітичної єдності людського роду, яка ґрунтується на ідеї рівності усіх людей перед Богом. Цей космополітизм ґрунтувався не на негативізмі, а на позитивному універсалізмі.

Космополітичні ідеї поширилися в капіталістичному суспільстві під впливом глобалізації, слугуючи ідеологічним обґрунтуванням об’єктивності і закономірності розчинення національних культур в універсальній дифузії державного суверенітету, утвердження єдиного світового порядку, формування системи глобального управління, світового права і глобальної етики. К. поряд з націоналізмом є формою прояву ідейного змісту сучасних прогресистських ідеологій (лібералізму і соціалізму).

Космополітизм. Що таке космополітизм?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *