Креативність. Що таке креативність?

Креативність. Що таке креативність?

Креативність (англ. creative — творчий) — 1) характеристика комплексу здібностей людини, які дають їй змогу на якісно новому, творчому рівні розв’язувати певні завдання; 2) характеристика специфічного творчого процесу, пов’язаного з втіленням якісно нових підходів до певної проблеми; 3) характеристика ідеї, продукту, товару, яким притаманні нові, нетрадиційні ознаки. Поняття «креативність» як універсальної творчої здібності запровадив Дж. Гілфорд (США). Він виводив здібність створювати щось якісно нове з наявності т. зв. дивергентного мислення, яке, на відміну від конвергентного (орієнтується в основному на тривіальне розв’язання проблем), виявляється саме тоді, коли проблема ще тільки повинна бути визнана і не існує алгоритму її вирішення. Деякі вчені розглядають креативність у тому ж значенні, що і «творчі здібності» людини; інші — як здатність людини до творчості; побутує точка зору, що креативність притаманна будь-якій людині і є не процесом творчості, а технологією, за допомогою якої можна виробляти і конструювати нові ідеї, проекти, продукти. Отже, креативність як характеристика творчого процесу має особливу специфіку, що забезпечує появу якісно нових ідей чи продуктів. Ця проблема ще вичерпно не вивчена, переважно досліджують процеси створення реклами та піару. Е. Грін вважає, що «нову якість» породжує об’єднання, комбінація двох ідей, що первісно не були пов’язані між собою у процесі генерації нової. І. Вікентьєв розглядає різноманітні композиції творчих PR-акцій, вияви креативної якості через використання принципу домінанти, тобто стереотипів. Ж.-М. Дрю — автор «теорії розриву» — вважає, що креативний процес має три етапи: визначення стереотипних уявлень про ідею чи продукт; безпосередньо «розрив», тобто ставлення під сумнів тих підходів, що використовувалися раніше, способу мислення, який характеризується різноманітними упередженнями; «бачення», тобто вибірка якісно нового підходу до погляду на ідею, процес, продукт тощо.

Креативність аналізують як характеристику товару, продукту та ін., яким притаманний креативний зміст. Наявність креативного підходу до розв’язання проблеми чи вироблення нового продукту призводить до виникнення певної, умовної «доданої вартості», яка характеризує нові ідею, технологію чи продукт, при створенні яких були запропоновані і реалізовані нетрадиційні, творчі підходи. Особливо значна роль креативності у PR-технологіях, рекламі, маркетингу. Саме пошук та реалізація креативних підходів до розроблення і позиціонування брендів, пошуку цільових груп, розроблення іміджевих та медіастратегій, використання різноманітних методів комунікації тощо є передумовою їх ефективної реалізації.

Креативність. Що таке креативність?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *