Культура традиційна. Що таке традиційна культура?

Культура традиційна. Що таке традиційна культура?

Культура традиційна (лат. traditio — передавання) — 1) культура архаїчного і доіндустріального суспільства; 2) культура цивілізацій, що дотримуються традиційних позицій; 3) сукупність культурних надбань цивілізацій Сходу у протиставленні традиції європейського (західного) способу цивілізаційно-історичного існування. Їй властиві міфологізація сприймання зовнішнього світу, тісний зв’язок матеріальних і духовних сторін повсякденної діяльності, єдність індивідуального і колективного начал, людини і природи, взаємозв’язок міфологічних уявлень і магічного ставлення до навколишнього світу. Переважають колективістські соціальні уявлення, що орієнтовані на дотримання традиційних норм і заперечують свободу особистості. Соціальна мобільність обмежена. Для традиційної культури характерне сповільнене зростання засобів виробництва, тому важливим завданням суспільства є дотримання звичної міри розподілу засобів існування. У регуляції соціальних відносин важлива роль належить ієрархічній структурі і релігії. Дослідник релігій Сходу Л. Васильєв виділяє «три гігантські структури, що відповідають трьом великим цивілізаціям Сходу — арабо-ісламській, індо-буддійській і китайській. Кожна з них спирається на стійку консервативну традицію». Для них характерне прагнення забезпечити збереження століттями виробленої жорсткої норми. Найважливішим елементом традиційної культури є релігія.

Традиційна культура виконує захисну функцію як у повсякденному житті, так і при протистоянні вторгненню і дії інших культур; функцію регуляції соціальних відносин; функцію спадкоємності між поколіннями, передавання досвіду. На буденному рівні як традиційну культуру можна розуміти культуру в зіставленні з контркультурою або постмодерном, класичне мистецтво у протиставленні некласичному, масовому, популярному тощо; традиційні релігії — нетрадиційним, новим містичним культам, неорелігіям та ін. Нові віяння при цьому можуть розглядатися як ворожі традиційні культури.

Культура традиційна. Що таке традиційна культура?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *