Легенда, Що таке Легенда?

Легенда, Що таке Легенда?

Легенда (від лат. lеgеndа — те, що має бути прочитане) — епічний жанр; невеликий за обсягом прозовий твір усної народної творчості, в якому йдеться про чудесні події й уславлюється головний персонаж. Легендою називають також розповідь про незвичайну й захоплюючу подію, що належить до минулого і, як правило, прийшла з давнини. Виникла вона на початку нашої ери в Давньому Римі. Сам термін з’явився у католицькій писемності, де він вживався для позначення житійної літератури. Легенда в цьому значенні стала найпоширенішим жанром європейського середньовічного письменства, починаючи з VI ст.

Пізніше легендами стали називати оповіді релігійного змісту з повчальною настановою, притчі про походження тварин і рослин. З таких легенд упорядковувалися численні збірники, їх сюжети передавалися віршами, використовувалися в шкільних релігійних виставах (містеріях, міраклях, мораліте). У західноєвропейських країнах особливої популярності в XIII — XV ст. набуло зібрання християнських легенд під назвою «Золота легенда» (Legenda aurea). Сюжети з цього збірника використовувалися в усіх родах літератури європейського Середньовіччя.

Легенда, Що таке Легенда?

2 thoughts on “Легенда, Що таке Легенда?”

  1. Мені дуже сподобався цей сайт рокомендую!Тут можна багато чого найти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *