Легітимація. Що таке легітимація?

Легітимація. Що таке легітимація?

Легітимація (легітимність) (лат. legitimus — законний) — 1) процедура суспільного визнання якої-небудь дії, дійової особи, події або факту; 2) здатність влади створювати і підтримувати у населення переконання в тому, що влада наділена правом ухвалювати рішення, які її громадяни повинні виконувати (у політиці). Легітимація не означає юридично оформленої законності, і тому її не слід ототожнювати з легальністю, тобто законністю. Легітимація не виконує юридичних функцій і не є правовим процесом. Легітимна влада характеризується як правомірна і справедлива, якій громадяни погоджуються добровільно підкорятися. Поняття «легітимація» в соціологію запровадив М. Вебер на означення значущого для індивідів порядку, якому вони підкорялися через його раціонально визнану цінність. Залежно від типів підпорядкування М. Вебер виділив три типи легітимації влади: традиційна легітимація, що отримується завдяки звичаям, звичкам, традиціям підкорятися владі, вірі в її непохитність; харизматична легітимація, яка заснована на вірі у виняткові якості, божественний дар, тобто харизму керівника; раціонально-правова легітимація, джерелом якої виступає інтерес, що розуміється раціонально та спонукає людей підкорятися рішенням влади. У демократичній державі підкоряються не особі керівника, а законам, у межах яких обираються і діють представники влади. М. Вебер називає ці типи легітимації «ідеальними», оскільки в реальному політичному житті вони трапляються рідко, а більшість випадків є комбінацією цих типів. Ознаками легітимації політичної влади є довіра більшості населення, яка ґрунтується на вірі в оптимальність існуючого порядку і здатність влади подолати важливі для індивідів і суспільства проблеми; визнання суспільством значущості, цінності влади і її організації. Влада сприймається не як зло, а як чинник, що забезпечує порядок у суспільстві.

До ознак легітимації влади належить також схвалення масами політики, що проводиться державним керівництвом, яке виражається у згоді з її основними цілями, методами і засобами. Ця ознака розкриває суб’єктивне ставлення людей до уряду чи політичного лідера. Народ з розумінням ставиться навіть до використання непопулярних засобів і методів, у т. ч. і насильницьких. Легітимним є той політичний режим, який може забезпечити стабільність і розвиток суспільства, не вдаючись до масового насильства.

Легітимація. Що таке легітимація?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *