Лейтмотив, Що таке Лейтмотив?

Лейтмотив, Що таке Лейтмотив?

Лейтмотив (від нім. Lеіtmotiv — чільний, провідний мотив) — образ, головна тема чи ідея, художня деталь, фраза, визначальна інтонація тощо, яка пронизує твір або творчість митця, ненастанно згадувана, ключова для розкриття авторського задуму.

Лейтмотив, Що таке Лейтмотив?