Лукман (Luckmann) Томас

Лукман (Luckmann) Томас

Лукман (Luckmann) Томас (нар. 1927) — німецький соціолог, провідний представник феноменологічно орієнтованої соціології, професор соціології. У книзі «Соціальне конструювання реальності» розвинув ідеї А. Шюца про потенціал феноменологічного аналізу реальності повсякденного життя, запропонував феноменологічну версію соціології знання, предметом і «ядром» якої є те, що вважається «знанням» у суспільстві, буденному житті. Феноменологічна версія соціології знання протиставляється попередній соціології знання, предметом якої було вивчення теоретичного знання, оскільки вона не вичерпує всього знання, наявного в суспільстві, і не відіграє важливої ролі в житті більшості людей. Соціальна реальність конструюється інтерсуб’єктивною людською свідомістю, продуктами якої є соціальні інститути та відносини. Реальність «реальна», за Лукманом, тією мірою, якою вона є змістом «колективних уявлень» людей, усвідомлюється ними. Якісної відмінності між соціальною реальністю і соціальною реальністю як суспільною свідомістю немає. На думку Лукмана, теоретичне знання, традиційний предмет аналізу є лише частинами існуючого і повинні розумітися в контексті загального «запасу знання». Лукман вважав, що суспільство створюється в процесі об’єктивування суб’єктів, які потім повторно присвоюють або інтерналізують його (через сигніфікацію), що утворює безперервний діалектичний процес. Він досліджував вплив мови на створення та конструювання соціальних структур. Соціологія знання передбачає розроблення проблем соціології мови та соціології релігії, які перестають вважатися периферійними спеціальностями.

Основна робота Лукмана в цій галузі — «Проблема релігії в сучасному суспільстві», а головне поняття — «трансцендування», що тлумачиться як конструювання символічного універсуму, основна функція якого полягає в легітимізації та інтеграції соціального порядку. Трансцендування як необхідна складова людського життя найповніше виявляється у релігійності, яка постає у різних формах вияву.

Лукман (Luckmann) Томас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *