Лібералізм. Що таке лібералізм?

Лібералізм. Що таке лібералізм?

Лібералізм (лат. liberalis — вільний) — ідейно-політична доктрина і течія, що об’єднує прихильників парламентського устрою, приватної власності, вільного підприємництва та демократичних свобод. Лібералізм як поняття поширився в першій половині ХІХ ст., коли в країнах Західної Європи виникли однойменні політичні партії. Витоки лібералізму сягають епохи буржуазних революцій XVII—XVIII ст. В ідеології раннього лібералізму були сформульовані основні принципи нового суспільного устрою, який прийшов на зміну феодалізму. Прибічники лібералізму вимагали обмеження прав монарха парламентом, встановлення конституційного ладу і допущення вихідців з третього стану до управління державою, запровадження демократичних свобод, скасування привілеїв дворянства і духовенства.

Пізніше до ідейно-політичного арсеналу лібералізму ввійшло багато ідей, витриманих у дусі концепції правової держави — конституційне правління, засноване на поділі влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення основних політичних прав громадян, включаючи свободу слова, друку, віросповідання, проведення зборів тощо. Найважливіший постулат лібералізму — встановлення балансу між сферами суспільних та особистих інтересів.

Лібералізм. Що таке лібералізм?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *