Лідер соціальної організації. Що таке лідер соціальної організації?

Лідер соціальної організації. Що таке лідер соціальної організації?

Лідер соціальної організації — тип лідера, який завдяки своїм соціально-психологічним і професійним якостям спрямовує організацію, людей, органи управління на досягнення конкретних цілей, стимулює їх до творчої й ефективної діяльності, активізує і поєднує енергію колективу. Він уміє створювати «сильні організації», вибирати оптимальні методи розв’язання проблем і приймати правильні рішення, здійснювати контроль на всіх етапах управління. Лідеру соціальної організації притаманні такі особистісні і професійні якості: здібності і навички до спільної роботи, що формуються як у процесі соціалізації, проходження через соціальні інститути, так і шляхом відпрацювання навчальних соціальних технологій (тренінгів, ділових ігор тощо); спрямованість на досягнення загальних цілей організації, розроблення і впровадження її програм у життя; дисциплінованість; здатність ставити чіткі задачі, визначати конкретні вимоги, чітко оцінювати якість виконання. Реалізується соціальне лідерство привабливою особистістю, яка може бути творчим зразком для наслідування. Ефективний лідер соціальної організації надає перевагу не силовим прийомам влади, а мотивуванню підлеглих. Універсальна технологія формування лідера соціальної організації передбачає раннє виявлення здібностей особистості до виконання лідерських функцій, у т. ч. управлінських, організаторських. Розробляються і використовуються методики професійної підготовки керівників, менеджерів з метою формування у них вміння вести організацію до успіху.

Умовами і принципами формування лідера соціальної організації є доброзичливе ставлення до неординарності, увага і терпимість до точки зору оточуючих; висока управлінська культура в організації; стимулювання активності, творчості, відновлення соціально-психологічних установок; сміливе висування неординарних людей, заохочення сміливих ідей; вміння брати на себе відповідальність, переносити поразки і вірити в успіх.

Лідер соціальної організації. Що таке лідер соціальної організації?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *