Лірика інтимна, Що таке інтимна Лірика?

Лірика інтимна, Що таке інтимна Лірика?

Лірика інтимна (франц. іntіmе, від іntіmus — найглибший, потаємний) — умовна назва ліричного твору, в якому провідним є мотив любовної пристрасті і розкривається широкий діапазон душевних переживань, втаємничення заповітної істини, пов’язаної з історією кохання. Таку лірику ще називають любовною, вона належить до вічних у світовій літературі. Взірцем інтимної лірики визнано поетичні твори Данте, Ф. Петрарки, Гафіза, О. Пушкіна, І. Франка, В. Сосюри та ін.

Лірика інтимна, Що таке інтимна Лірика?