Лірика, Що таке Лірика?

Лірика, Що таке Лірика?

Лірика (від грец. lуrіkоs — лірний: твір, що виконується під акомпанемент ліри) — один з трьох, поряд з епосом та драмою, родів художньої літератури, характерними ознаками якого є: ритмічна мова, організована в короткі рядки, найчастіше з римами; зосередженість на розкритті внутрішнього світу людини, відтворенні емоційного і душевного відгуку автора на життя; використання специфічних засобів художньої виразності, які формують особливу інтимну атмосферу. Ліричний твір, як правило, не має фабули, обсяг його невеликий, найчастіше складається віршами. За основним змістом лірика умовно поділяється на такі види, як громадянська, філософська, інтимна, пейзажна, медитативна, сатирична, релігійна.

Лірика, Що таке Лірика?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *