Літературний процес, Що таке Літературний процес?

Літературний процес, Що таке Літературний процес?

Літературний процесс — історичне існування, функціонування та поступовий розвиток літератури протягом як певної доби, так і всієї історії нації, країни, регіону, всього світу. У кожний конкретний період він вміщує поряд з художніми творами літературну критику, різні періодичні видання, епістолярну та мемуарну літературу тощо, тісно пов’язаний з історичним та суспільним розвитком, є невід’ємною частиною загального культурного процесу. Обґрунтування цього поняття здійснювалося протягом XIX—XX ст., а термін «літературний процес» виник лише в 20—30-х роках XX ст. Важливим є визначення загальних тенденцій, за якими відбувається розвиток всесвітнього літературного процесу, та певних закономірностей, пов’язаних з особливостями історичного і культурного розвитку різних регіонів та окремих країн, що впливає на специфіку їх літератур.

Розуміння специфіки кожної національної літератури у зіставленні з іншими, зі схожими тенденціями розвитку всесвітньої літератури, які є спільними для всіх національних літератур, знання особливостей літератур різних епох, напрямів, творчих методів тощо надають можливість збагнути сутність такого поняття, як літературний процес.

Літературний процес, Що таке Літературний процес?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *