Літературні казки. Український фольклор. Конспекти лекцій

Літературні казки. Український фольклор. Конспекти лекцій

Найдавнішими за походженням є народні казки, які усно передавалися від покоління до покоління впродовж тривалого часу. Однак з появою письма відбулися великі зміни в цій царині — набула популярності авторська казка, створена одним чи кількома авторами, імена яких завжди відомі загалу. Тож літературній казці — якихось дві сотні років.
Між фольклорною і літературною казкою існує суттєва відмінність. Фольклорна казка відшліфована віками. Вона поєднує простоту, наївність і безмежне багатство уяви, узагальнює досвід поколінь. Кожне покоління додавало до її основи щось своє. Літературна казка має відбиток особистості її творця. У ній помітні стильові ознаки автора і типова для його доби проблематика. Часто фантазія відривається в ній від землі та реального існування людей і досягає безмежної вигадки, екзотики або абстракції. Деякі літературні казки тяжіють до зображення звичайного людського повсякдення, типових характерів, конфліктів і ситуацій.
Літературна казка — прозовий або віршовий авторський художній твір переважно фантастичного, чародійного характеру, в якому змальовано неймовірні пригоди вигаданих або традиційних казкових героїв.

Серед них найбільше казок фантастичних і про тварин. Соціально-побутових літературних казок значно менше, створені вони переважно у XIX — на початку XX ст. У жанрі літературної казки писали Марко Вовчок, І. Франко, Леся Українка, В. Королів-Старий, П. Тичина, Наталя Забіла, Оксана Іваненко, В. Симоненко, В. Близнець та ін. Народні казки — виключно прозові, серед літературних є й віршовані. Їх автори — І. Франко, М. Коцюбинський, В. Бичко, П. Воронько, В. Малик, Д. Павличко. Драматичні казки писали Олександр Олесь, А. Шиян, Неля Шейко-Медведєва.
У літературних казках вигадка органічно поєднана з реальністю, поряд з традиційними героями — Івасиком-Телесиком, Ведмедем, Зайцем, Їжаком — діють вигадані авторською уявою персонажі — Цар Плаксій, Закомарик, Барвінок, Голубий Олень та ін., які вирішують важливі життєві проблеми. Мають вони і фольклорні особливості, що, зокрема, виявляються у використанні прийомів розповіді тощо.

Літературні казки. Український фольклор. Конспекти лекцій

Повернутися на сторінку Український фольклор. Конспекти лекцій

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *