Метафора, Що таке Метафора?

Метафора, Що таке Метафора?

Метафора (від грец. mеtаfоrа — перенесення) — один з основних тропів поетичного мовлення; образний вислів, у якому ознаки одного предмета чи дії переносяться на інший за подібністю; переносне значення слова, що ґрунтується на уподібненні одного предмета чи явища іншим за схожістю або контрастом. За доби Пізнього Відродження і бароко (XVII ст.) набув поширення концепт — розгорнута метафора, що містить у собі певну загадку.

Метафора, Що таке Метафора?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *