Метод художній (творчий), Що таке художній (творчий) Метод?

Метод художній (творчий), Що таке художній (творчий) Метод?

Метод художній (творчий) (від грец. mеtоdоs — шлях дослідження) — сукупність засобів творення художньої дійсності в літературі, що ґрунтується на певному, притаманному лише певному митцеві розумінні світу, суспільства і людини в ньому. Він включає в себе принципи добору життєвих фактів і явищ, засоби художнього узагальнення і побудови образів. Основними художніми (творчими) методами в літературі XVIII—XIX ст. були бароко, класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм та ін.

Метод художній (творчий), Що таке художній (творчий) Метод?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *