Метонімія, Що таке Метонімія?

Метонімія, Що таке Метонімія?

Метонімія (від грец. mеtоnуmіа — перейменування) — вид тропа, близький до метафори, коли одне слово замінюється іншим, таким, що перебуває з ним в якомусь зовнішньому чи внутрішньому зв’язку (часто це суміжність), а не за подібністю, як у метафорі.

Метонімія, Що таке Метонімія?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *