«Мистецтво для мистецтва» («чисте мистецтво»), Що таке «Мистецтво для мистецтва» («чисте мистецтво»)?

«Мистецтво для мистецтва» («чисте мистецтво»), Що таке «Мистецтво для мистецтва» («чисте мистецтво»)?

«Мистецтво для мистецтва» («чисте мистецтво») — назва низки естетичних концепцій, що стверджували самоцінність художньої творчості, її незалежність від політичних, ідеологічних, соціальних та інших зовнішніх чинників. Теорія «чистого мистецтва» сформувалася у середині XIX ст. як реакція на прагматичну ідеологію буржуазного суспільства, з одного боку, та естетичні концепції, які спиралися на ідею соціальної детермінованості художньої творчості, з іншого. Значною мірою теорія «чистого мистецтва» була пов’язана з системою романтичних уявлень: так само, як і романтики, представники названої течії протиставляли буржуазній дійсності ідеальний світ краси, спрямованість у царину «вічних» тем буття. Ідеї «мистецтва для мистецтва» набули поширення у Франції в 30-ті роки XIX ст.

Вони створили підґрунтя таких яскравих явищ французької поезії, як творчість «парнасців» та символістів. У 50—60-ті роки XIX ст. школа «чистого мистецтва» активно утверджується в російській літературі. Приблизно на цей час припадає розвиток аналогічних тенденцій в англійській літературі. Широкого розповсюдження концепції «мистецтва для мистецтва» набули за доби декадансу.

«Мистецтво для мистецтва» («чисте мистецтво»), Що таке «Мистецтво для мистецтва» («чисте мистецтво»)?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *