«Мистецтво для мистецтва» («чисте мистецтво»), Що таке «Мистецтво для мистецтва» («чисте мистецтво»)?

«Мистецтво для мистецтва» («чисте мистецтво»), Що таке «Мистецтво для мистецтва» («чисте мистецтво»)?

«Мистецтво для мистецтва» («чисте мистецтво») — назва низки естетичних концепцій, що стверджували самоцінність художньої творчості, її незалежність від політичних, ідеологічних, соціальних та інших зовнішніх чинників. Теорія «чистого мистецтва» сформувалася у середині XIX ст. як реакція на прагматичну ідеологію буржуазного суспільства, з одного боку, та естетичні концепції, які спиралися на ідею соціальної детермінованості художньої творчості, з іншого. Значною мірою теорія «чистого мистецтва» була пов’язана з системою романтичних уявлень: так само, як і романтики, представники названої течії протиставляли буржуазній дійсності ідеальний світ краси, спрямованість у царину «вічних» тем буття. Ідеї «мистецтва для мистецтва» набули поширення у Франції в 30-ті роки XIX ст.

Вони створили підґрунтя таких яскравих явищ французької поезії, як творчість «парнасців» та символістів. У 50—60-ті роки XIX ст. школа «чистого мистецтва» активно утверджується в російській літературі. Приблизно на цей час припадає розвиток аналогічних тенденцій в англійській літературі. Широкого розповсюдження концепції «мистецтва для мистецтва» набули за доби декадансу.

«Мистецтво для мистецтва» («чисте мистецтво»), Що таке «Мистецтво для мистецтва» («чисте мистецтво»)?